OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

ISKRENOST

31

najbolji način. Često mi žene unoseći empatiju i analitičnost možemo dati dodatnu vrijednost timskom radu i samim time naša timska odluka može biti potpunija, obuhvatnija i bolja. AG: Ovo pitanje je teško jer ja kao žena ne znam kako razmišlja muški mozak iako se mi žene tru- dimo shvatiti. Mislim da muškarci manje koriste emocije u poslovnom svijetu i manje analiziraju te iz tog razloga drugačije prosuđuju poslovne situacije i objektivniji su. Iako postoji mogućnost da samo ja tako mislim jer sebe kao ženu prepo- znajem u navedenom.

2. Mislite li da ste kao žena morali pokazati više znanja, vještina da biste postigli isti učinak i vrednovanje kao muški kolege, smatrate li to što ste žena svojom prednosti ili nedostatkom ili je to potpuno irelevantno u vašem slučaju? SV: Načelno spol nije bio relevantan, a tu i tamo koja predrasudica nije mi uspjela odveć pokvariti raspoloženje.

JB: Ne smatram da sam morala pokazati više znanja i vještina da bi postigla isti učinak kao muški kolege. Ponekad je biti žena prednost, a ponekad i ne, sve ovisi o situaciji.

JB: Da, mislim da žene i muškarci na drugačiji način prosuđuju poslovne situacije.

EM: Svakako. Mislim da žene puno više o svemu promišljaju i teže donose odluke.

Fotografija: Josipa Buntak, Voditeljica Odsjeka pisarnice

IFV: Ne volim generalizirati, mislim da to ovisi od osobe do osobe, ne toliko o spolu.

MP: Nisam se osjetila zakinutom u nijednom po- gledu, čak naprotiv. U poduzeću koje je većinski muško, teško mi se sjetiti trenutaka kad sam osje- tila nedostatkom činjenicu da sam žena. Možda su relevantnija iskustva kolegica koje rukovode muškim kolegama ili u zanimanjima koja se sma- traju kao pretežito „muška“. EM: Kao žena sam svakako morala pokazivati više znanja, vještina, rada i truda, ne samo da bi postigla isti učinak, već i da bi vrednovanje tog učinka bilo isto. Ne bih govorila o prednostima i nedostacima, mislim da je tu u pitanju više odnos prema radu i drugima. AG: Ne mogu reći da sam kroz školovanje i radni odnos imala predrasude da nešto ne mogu jer sam žena iako sam, prema mišljenju nekih, zavr- šila „muški“ fakultet. Vjerujem da kvaliteta kva- litetu prepoznaje i vrednuje, kako u privatnom tako i u poslovnom svijetu. Što ne znači da ne postoje slučajevi gdje su žene zakinute odnosno da moraju pokazati i doprinijeti puno više kako bi bile jednako vrednovane kao muški kolege.

MP: Svatko od nas na svoj način može prosuđi- vati poslovne situacije, ovisno o situacijama i bez obzira na spol. Najčešće kažu da žene više uklju- čuju emocije u sve pa tako i poslovne situacije, iako moram napomenuti kako poznajem kolege i prijatelje koji su veliki emotivci. TM: Iskreno, u početku DA. Prilično sam emotivna osoba pa mi je trebalo vremena da naučim odvo- jiti emocije kod poslovnih situacija.

4. Prednosti Vašeg radnog mjesta?

MP: Nikad nije dosadno. Volim raditi s ljudima i uvijek sam radila s veli- kim brojem ljudi. Od isku- stava zaposlenika možeš dobiti najčišću sliku, a po- gotovo jer smo poduzeće gdje postoje zaposlenici koji u OIV-u rade cijeli po- slovni vijek. Ta iskustva koja mi pričaju nešto su najdragocjenije.

3. Mislite li da žene i muškarci na drugačiji način prosuđuju poslovne situacije?

Fotografija: Marija Pezo, Rukovoditeljica Odjela za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

DD: Moguće. No, to je dobro, zato i trebamo su- rađivati.

SV: Moj osobni doživljaj prednosti je, lažan ili ne, intenzivan osjećaj da sam upućena u poslovanje OIV-a i da svojim radommogu pridonijeti kolektivu.

IJ: Muškarci mogu biti brži i pragmatičniji u do- nošenju odluka što ne mora uvijek biti nužno i

Made with FlippingBook Learn more on our blog