OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

32

AG: Imam apsolutni uvid u CAPEX i OPEX svih organizacijskih jedinica, pa se lakše usporediti i ocijeniti u odnosu na druge. Što se infrastruk- ture tiče, koliko god zahtjevna i komplicirana bila, prednost je ta što kada se izvode radovi na nekom objektu imam mogućnost otputovati na brda sa najljepšim pogledima u Hrvatskoj, a lijepo je biti dio tima u velikim realiziranim projekatima u OIV-u. TM: Mislim da su najveće prednosti moguć- nost sudjelovanja u donošenju odluka i prilike za inicijativu kod realizacije projekata od izni- mne važnosti za OIV te utjecaj na uspješnost poslovanja. Onaj neopisivo dobar osjećaj kad se posao uspješno dovrši jer to je potvrda da Odsjek uspješno obavlja svoj posao te da imamo osigurane redovne i sigurne prihode što je danas nažalost sve rijeđe. IFV: Nikad nije dosadno, posao je jako dinamičan i raznovrstan.

granu prava, razgovarati s nizom ljudi koji su me upućivali sljedećem tijelu nadležnom za oružje i sport dok konačno nismo našli rješenje. AG: Sanacija i energetska obnova tornja Sljeme bi definitivno bio do sada najizazovniji projekt u dosadašnjoj karijeri. Toranj je sam po sebi spe- cifičan i zahtjevna je građevina, klimatski uvjeti također, a kontrolirati sve tehničke parametre, koordinirati sve tehničke procese i sudionike u gradnji unutar zadanih rokova i voditi brigu o opremi na tornju koja je ključna za poslovanje OIV-a pravi je izazov. MP: Svaki dan je izazov. Vodim Odjel gdje na dnevnoj bazi postoje izazovne situacije i trenuci kad moraš zaposleniku priopćiti lijepu vijest, ali i neku manje lijepu. EM: Rekla bih da je pozicija na kojoj sam sada najizazovnija jer se zapravo radi o srednjem ma- nagmentu i potrebno je sve izbalansirati i prema nadređenima, ali i prema zaposlenicima kojima sam ja nadređena. TM: Izazov u OIV-u je svaki dan, ali jedna od naj- izazovnijih situacija je bila dovršiti sve u rokovi- ma za svečano otvorenje Ugljana, a raznorazni problemi i neočekivane situacije pojavljivali su se svakodnevno. 6. Kao direktorica/rukovoditeljica/voditeljica odgovorni ste za izvršenje zadataka, ali i za ljude kojima su zadaci dodijeljeni, što je izazovnije posao ili ljudi?

5. Koji projekt/ situaciju biste izdvojili kao naj- izazovnije u Vašoj dosadašnjoj karijeri?

IFV: Za mene je veliki izazov bio dolazak u ovu sredinu jer je sve, od vrste poslova koje ovdje radim do načina na koji se radi i to što sam na poziciji voditelja potpuno drugačije od onog što sam do sada radila u svojoj karijeri.

JB: Podjednako je izazovno i jedno i drugo, ali u mojem dosadašnjem iskustvu s ljudima je teže.

Fotografija: Ivana Ferić Volarević, Voditeljica Odsjeka za održavanje nekretnina

IFV: Ovisi o situaciji – nekad jedno, a ponekad i drugo.

IJ: Budući da vodim odjel koji je jedan od pot- pornih odjela unutar kompanije nije lako izdvoji- ti jedan projekt kao najizazovniji. Krajem prošle godine potpisan je ugovor za nabavu PIS-a te vjerujem kako će njegova implementacija biti naj- izazovniji projekt s kojim se moj odjel imao prilike susresti. Bit će potrebno uložiti veliku energiju i trud, ali rezultat će itekako pridonijeti kvaliteti poslovanja kako našeg odjela tako i cijelog Druš- tva. SV: Bilo je par opakih sporova no ne bih o njima. Najneobičniji izazov bila je donacija puške naža- lost pokojnoj kolegici koja se natjecala u streljaš- tvu. Trebalo je proučiti meni dotad nepoznatu

SV: Kako je odjel rastao, a time i posao, tako su rasle i dvojbe kako raspodijeliti poslove - isto- dobno osigurati širinu znanja i raznolikost poslova nužne za međusobne zamjene, ali i dubinu znanja i specijalizaciju po granama prava. Upravo to pove- zivanje ljudi i poslova predstavlja najveći izazov. IJ: I jedno i drugo ima svoje izazove. Nastojim voditi na način „ leading by example “ te svojim radom biti cijenjena od kolega, a time mi posao vođenja ljudi postaje lakši. Oduvijek se smatram dijelom tima s kojim radim, a onda i vođenje po- staje efikasnije.

BROJ 4

ožujak, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog