OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

ISKRENOST

35

u nova znanja te obnavljanje i proširenja posto- jećih koja su neophodna za rad kompanije i sama sam završila neka od stručnih usavršavanja iz područja infrastrukture, financija te vođenja ljudi.

još uspješnijima i konkurentnijima na tržištu te da ćemo i dalje biti tvrtka „Poželjan poslodavac“. Poruka kolegama bila bi da i dalje nastave savje- sno i odgovorno obavljati svoje poslovne zadatke te održavati kvalitetne kolegijalne odnose.

11. I za kraj, poruka kolegama i Upravi?

SV: Ajme, zvučat će patetično, ali stvarno dobar posao radimo. I trebamo biti ponosni na to.

DD: Sve će biti u redu!

IFV: Uprava dobro vodi kompaniju. Moji prvi doj- movi ovdje su više kao da radim u privatnoj tvrtki nego u Društvu u državnom vlasništvu, a ljudima je stalo da dobro odrade posao i da OIV napreduje.

AG: Kolegama želim reći kako se rad i trud u životu svakog pojedinca kad tad isplati. Također smatram kako u velikoj kompaniji kao što je OIV, pojedinac ne bi smio i trebao biti individua sama za sebe – već naprotiv, timskim radom i zajed- ničkim poticanjem jedni drugih možemo postići još bolje rezultate za Odašiljače i veze te samim time i bolje uvjete za sve nas dugoročno. Upravi naravno veliko hvala na dodijeljenoj prilici i uka- zanom povjerenju! Zadnje dvije godine gledam kao ogromno iskustvo, kako životno tako i po- slovno, a koje na duge staze može biti samo ko- risno za mene, a nadam se i vjerujem da sam iza sebe ipak ostavila i štogod korisno za Društvo. JB: Moja poruka za sve je da treba više uživati u životu i raditi stvari koje nas vesele.

Fotografija: Tamara Marcijuš, Voditeljica Odsjeka za investicije TM: Mislim da se svačiji rad, znanje i trud može prepoznati, zato budite predani, kreativni, ukorak s vremenom te izazovima svakog dana i uspjeh zasi- gurno neće izostati.

MP: Veselim se daljnjoj suradnji i izazovima koji su pred nama!

IJ: Smatram da Uprava vodi OIV u dobrom smjeru i da je proces transformacije izvrsno pokrenut. Vjerujem da će i sve daljnje procese u transforma- ciji uspješno kompletirati što će nas sigurno činiti

EM: Mislim da bi se svakako više trebao cijeniti rad žena.

Novi zaposlenici i bebe

Dobrodošlicu ovim putem želimo i novome kolegi koji nam se pridružio u siječnju. Robert Bogdanić

Čestitke upućujemo kolegama Tiboru Pavličiću koji je 19. siječnja 2020. godine dobio sina Antona i Nikši Beziću koji je 25. veljače 2020. godine postao ocem malene Mire .

Made with FlippingBook Learn more on our blog