somnus nr 1_2020

xxxx K vinnen måtte uføretrygdes etter at hun tok Pandemrix- vaksinen. Ti år senere har hun endelig fått erstatning. Aust-Agder tingrett fastslår at det er staten sommå bevise at narkolepsien skyldes noe annet enn vaksinen

Staten

må bevise at narkolepsi ikke skyldes vaksinen

partner i Advokatfirmaet Norman & co. Firmaet har representert en rekke pasienter som er blitt skadet etter vaksiner. Haug førte saken der Høyesterett kom frem til at en MS- rammet gutt hadde krav på erstatning fordi sykdommen kunne skyldes MMR-vaksine. Han forklarer den nye tingrettsdom- men fra Aust-Agder med at hvis det er mange flere enn i et normalår som er blitt syke, så er det staten som må plukke ut og dokumentere de tilfel- lene som ikke skyldes vaksinen. Det er ikke pasienten som må bevise at vaksinen er grunnen. Kritiske til sakkyndige Helge Husebye Haug er veldig opp- tatt av ikke å bli tatt til inntekt for vaksinemotstanderne: – Stortinget har sagt at for å sikre oppslutningen om vaksine i befolk- ningen, er vi nødt til å gi befolkning- en trygghet for at det ikke skal være vanskelig for dem som må betale fellesskapets pris å få erstatning. Staten som vaksinesetter er ikke loja- le mot staten som lovgiver, ifølge Haug. Haug og advokat Alexander Venås er svært kritiske til måten

Norsk pasientskadeerstatning bruker sakkyndige leger på. – Hvem man velger ut som sakkyn- dige og hvordan man behandler det de sier, er selektivt. De har trukket ut deler av det de sakkyndige har sagt og tar ikke i betraktning de usikker- hetene som ligger der, sier Venås. – De er selektive, og så er de flinke til å stille spørsmålene slik at de får de svarene de vil ha, sier Haug. – Problemet er ikke reglene – det er at staten bruker de strengeste legene som sakkyndige, supplerer Kjetil Sandnes, Norman & co-partner som også har arbeidet med mange vaksinesaker. Helseklage taper ofte Haug anklager staten for å ha laget en kunstig grense på to år fra vaksine til symptomer og så vurdere i hver enkelt sak om sykdommen har kom- met før eller etter den grensen. – Dette er ikke innenfor det som Høyesterett har sagt. Staten bruker ikke Høyesterett-dommen på en ærlig måte, mener han. – Retten har en annen tilnærming enn Pasientskadenemnda. Retten gjør en komplett motsatt vurdering av

Tekst og foto: Georg Mathisen

54-pringen fulgte rådene fra staten og vaksinerte seg mot svineinfluen- saen. Så kom søvnanfallene. Narkolepsidiagnose fikk hun først fire år senere. Seks år etter det igjen satt hun i retten i Arendal og sov. Da hadde Norsk pasientskadeerstatning brukt et år på å fastslå at hun ikke skulle ha noen erstatning. Pasientskadenemnda brukte nesten fire år før den sa noe som helst, men konkluderte til slutt med det samme. Aust-Agder tingrett, derimot, beslut- tet at hun har krav på pasientskade- erstatning. Det er det offentlige som må bevise at en sykdom eller skade skyldes noe annet enn vaksinen, slår retten fast. Du må ikke føre bevis – Narkolepsi er en såpass sjelden sykdom at hvis det er et høyere antall tilfeller, burde det være nok til at sta- ten gir erstatning til alle helt frem til man er nede på normalen igjen, mener Helge Husebye Haug. Han er

12

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online