somnus nr 1_2020

Helge Husebye Haug (fra venstre), Kjetil Sandnes og Alexander Venås mener at rettssaken i Aust-Agder er en aner- kjennelse av at det kan være vanskelig å forstå selv at du lider av en søvnsykdom.

faktum, sier Alexander Venås, som førte saken i Aust-Agder tingrett. Kjetil Sandnes peker på at Helseklage har tapt 40 prosent av de vaksinesakene som har vært i retten. – Når de taper så mange saker, kan vi si at de er strengere enn det er riktig å være, sier han. Pasienten blir trodd – Den som blir syk må presentere historien sin så godt som mulig, så tidlig som mulig. Der tenker jeg at denne saken har vært vik- tig: Den viser at pasienten kan bli trodd på sin egen historie, sier Alexander Venås. – Pasientskadeforvaltningen leste journalen skjevt og ukritisk, uten å ta i betraktning de andre bevisene i saken og uten å lytte til vår klients historie. Journalene i seg selv gir ikke den fasiten du trenger – de er ikke laget for å leses opp i retten, sier han.

Verdens søvndag uten markering foran Stortinget

Verdens søvndag er en årlig begivenhet, ment å være en feiring av søvn og en oppfordring til handling i viktige spørsmål relatert til søvn, inkludert medisin, utdanning, sosiale aspekter og bilkjøring. Det er organisert av World Sleep Day Committee of World Sleep Society og tar sikte på å minske belastningen av søvnproblemer på samfunnet gjennom bedre forebygging og håndtering av søvnforstyr- relser. Verdens søvndag arrangeres fredag før vårjevndøgn hvert år. Neste år er det fredag 12. mars 2021. Søvnforeningen har hatt informasjonsstand foran Stortinget på denne dagen i mange år. Det har vært et populært tiltak. I år ble det ingen stand foran Stortinget. Søvnforeningen ønsket ikke å utsette sine medlemmer og andre for Korona- smittefare. – Vi kommer sterkere tilbake når smittefaren er over. Vi er en pasientforening og vil ikke bidra til ytterligere spredning av Korona-viruset, sier styreleder Pål Stensaas.

13

SOMNUS NR 1 – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online