somnus nr 1_2020

«Ida» (med ryggen til) fikk medhold i at staten må gi erstatning til dem som fikk idiopatisk hypersomni etter Pandemrix-vaksinen. Advokat Therese Lohne Boehlke hadde håpet at staten skulle slå seg til ro med tingrettens dom.

Tviler selv Parallelt med kampen for et godt liv har «Ida» kjempet for å få behandlet saken sin seriøst og for å få erstat- ning. Det har vært tungt. – Det har nesten vært så jeg begynte å lure på om de har rett. De fikk meg til å tvile, sier hun. «De» – da snakker hun om dem som behandler erstatningssakene i staten. Hun søkte erstatning, fikk avslag og sendte klage. Det gikk lenger og lenger tid mellom hver gang hun fikk svar. I Pasientskadenemnda tok det over fem år å behandle saken hennes. – Jeg har inntrykk av at argumenta- sjonen og dokumentasjonen i Norsk

le meg voldsomt ut, så de dype utmattelsene hadde jeg heller hjem- me, sier hun. Jobb ved siden av sko- len gikk ikke: – Det er ganske naivt å tro at du skal klare både skole og jobb når du ikke strekker til på skolen, engang! Hun flyttet tidlig for seg selv. – Jeg må holde streng søvnhygiene. Jeg måtte flytte ut for å få det til, for- teller «Ida». Hun kvikner til på kveldstid. Nå arbeider hun på et kundesenter. Hun hviler ofte, sover ti–tolv timer og har ikke lenger vakter over seks timer. Jobben må hun prioritere. Dessverre, sier hun selv.

pasientskadeerstatning var uhederlig, sier moren til «Ida». – De klippet ut en setning av en rapport som jeg ikke hadde tilgang til, fordi «Ida» var over 16 år, der det sto at det så ut til at hun var trøtt før vaksinetidspunktet, sier hun. Moren karakteriserer det som en spekulativ uttalelse fra en lærer som ikke kjente henne spesielt godt. – Det virket ikke som de hadde noen intensjon om å komme til bunns i hva som hadde skjedd, og de var ikke interessert i sykdomshistorikken min, sier «Ida» selv.

15

SOMNUS NR 1 – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online