somnus nr 1_2020

Tekst og foto: Georg Mathisen Juster lyset for bedre søvn D e prøver å finne ut hvilket lys somer best – både for å holde nattarbeiderne våkne og for å hjelpe både eldre og pasienter med forsinket søvnfasesyndromtil å sove bedre. LYSLABORATORIET

blått, på grensen til blågrønt. – Bikker du 530 nanometer, så går det over til mer gulgrønt. Da har det ikke noen biologisk effekt i det hele tatt på døgnrytmen. Det er slik kunnskap som gjør at mobiltelefonene er kommet med natt- modus. Du har sikkert lest mengder av artikler som forteller hvordan blå- lig lys fra telefon, nettbrett eller pc ødelegger nattesøvnen. Produsentene har svart med nattmodus. Det du ser, er at skjermene er mørke. I tillegg er de blålige delene av lyset redusert så mye som mulig. Lyset er blitt var- mere, mer over mot gult med et rød- lig skjær. Oppkvikkende om natten Men lyset virker i motsatt retning, også. – Hvis du er søvnig på natte- vakt, har lys en oppkvikkende effekt, fastslår Pallesen. Der er ikke forsker- ne helt enige: Noen mener at lys i den blålige delen av spekteret hjelper bedre til med å holde deg våken.

Andre avviser at det er noen merkbar forskjell. Pallesen og kollegene i Bergen har undersøkt hvordan lys kan påvirke hvor godt du klarer deg på simulert nattarbeid. Studentene som har vært forsøkspersoner, har fått testet blant annet reaksjonstiden. – Det er ikke overraskende at du er mye mer våken og fungerer bedre med 1000 lux enn med 100 lux, fast- slår han. 1000 lux er sterkt lys som i et fjernsynsstudio. 100 lux er som på en mørk, overskyet dag. – Andre eksperimenter undersøker fargetem- peraturens innvirkning, forteller han. Der er ikke resultatene klare ennå. Det er de heller ikke etter de mer ekstreme eksperimentene der «nattar- beiderne» har arbeidet i helt blått og helt rødt lys. Stipendiat Erlend Sunde tar doktor- graden på forsøkene. Han skal finne ut hvor stor betydning lyset har for hvordan du fungerer på simulert natt- arbeid. Fungerer flere bedre om nat- ten, så vil det også bety færre ulyk-

Lyslabben på Universitetet i Bergen er stedet for å finne ut av både farge og styrke. Hvordan lyset er, har mye å si for hvor trøtt du blir. Temperatur og styr- ke spiller inn. – Både tidspunktet og temperaturen på lyset er med på å avgjøre hvordan lys virker inn, sier Ståle Pallesen. Han er professor på Institutt for sam- funnspsykologi på Universitetet i Bergen. Der arbeider han med søvn. Nå har han invitert Somnus inn på lyslabben som er en del av univer- sitetets psykologiske fakultet. Blått lys påvirker – Det er lys med en bølgelengde ned mot 480 nanometer som gir størst effekt på døgnrytmen, sier Pallesen. 480 nanometer, det vil si at lyset er

20

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online