somnus nr 1_2020

Er naturmedisin naturlig og ufarlig?

Det er nå det gjelder

Naturmedisin er ikke alltid naturlig og ufarlig. Enkelte urter er svært potente og kan til og med påvirke kreftbehandling. Likevel er ikke urtene det farligste, men at pasient og lege ikke snakker sammen om slik bruk. Det skriver Agnete E. Kristoffersen og Anne Helen Hansen i et innlegg i Dagens Medisin i mars i år. Mer enn en tredjedel av alle kreftpasienter bru- ker alternativ behandling. De fleste bruker urter og naturlegemidler. Bare et fåtall leger sier de pleier å spørre om slik bruk. Pasientene tar det heller ikke opp, delvis fordi de ikke vet at det kan påvirke kreftbehandlingen og derfor ikke ser nødvendigheten av å ta det opp, og delvis fordi de ikke vil bry legen med slike ting. Noen er også redd for å bli sett ned på om de forteller om alternativ behandling, eller de er bekymret for at legen skal oppfatte det som mistillit. Legene oppgir på sin side manglende kunnskap om ulike alternative behandlingsformer som hovedgrunn til at de ikke diskuterer det med pasientene. Mangel på kunnskap om urter og naturlegemidler fører noen ganger til at leger på generelt grunnlag fraråder bruk. Mange forsetter likevel å bruke naturlegemidler, og hvis dialogen er dårlig, ofte uten videre oppfølging fra legen. God dialog med legen kan på den andre siden føre til at pasienten dropper bruk av alternativ behandling – i andre tilfeller til at behand- lingen velges som et tillegg til og ikke som et alternativ til, konvensjonell behandling. Mange slutter å bruke en lege de føler de ikke kan snakke med om behandling som kjennes viktig for dem. Nettstedet CAM Cancer har en detaljert over- sikt over urter og beskriver hvordan ulike urter påvirker kreft og kreftrelatert behandling. Pasient og lege kan i fellesskap avgjøre om det er fornuftig å bruke urter i den gitte situasjonen. Mange pasienter tenker om naturmedisin at «det skader ikke å prøve». Men noen ganger kan det faktisk skade, og da er det viktig at legen og pasienten fanger dette opp. (Agnete Egilsdatter Kristoffersen er seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved UiT og Anne Helen Hansen er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, lege ved UNN og førsteamanuensis ved UiT. Innlegget er forkortet. )

z

Vi som jobber mye med søvnapné får av og til skrekkhistorier om pasienter som ikke har vasket fukte- kammeret på måneder, ikke vasket masken og latt slangen seile sin egen sjø. I tillegg latt filteret stå i siden maskinen var ny. Grøss. Folks personlige hygiene er selvsagt en privatsak, men i disse smittetider kan det lønne seg å ta en dugnad. De vanlige rådene er veldig kjedelige: Tømme fuktekammeret hver morgen, skylle det i godt varmt vann og sette det til tørk for kvelden. Masken vaskes forsiktig med såpe (gjerne luktfri) og rennende vann hver morgen og skylles godt og henges til tørk. Slangen skylles gjennom med maks varmt vann fra springen, ristes forsiktig og henges til tørk – minst en gang i uken. Filteret skiftes minst hver tredje måned. Nå i disse tider bør det skiftes oftere. Ring din lokale Behandlingshjelpemiddelsentral og be om flere filter. Så er det bare å føye til alle gode råd fra helsemyndighetene – hold deg inne så mye som mulig, vask hendene, unngå folk og bruk papirlomme- tørklær. Sånne gode råd kan virke provoserende for alle dem som misliker regler. Det er de som drar på hytta likevel og som snakker i mobiltelefon i bilen og som ikke liker bilbeltet. Dem om det! Hvis du ikke fikser denne kjede- lige rengjøringen, så kan det være på sin plass å minne om Platons kloke ord: Arbeidsdeling må skje etter dyk- tighet og skikkethet, ikke etter kjønn. Viser en kvinne at hun kan styre et samfunn, så la henne gjøre det. Viser en mann at han bare duger til å vaske tallerkener, så la ham da gjøre det arbeid som naturen har bestemt ham til. Til dere som ikke vil vaske, kan vi anbefale et par danske ordtak: Renslighet er en dyd, sa kjerringa, hun snudde skjørtet julaften. Eller denne: Renslighet er en god ting, sa kjerringa, hun tørket av bordet med katt- ungen. Lykke til med CPAPen din. Jeg antar at de med apneskinne enten følger vaskereglene eller satser på at skinnen bare inneholde egne basiller. Marit Aschehoug e

33

SOMNUS NR 1 – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online