somnus nr 1_2020

Vil behandling av søvnproblemer redusere ryggsmerte?

Vil behandling av søvnpro- blemer redusere smerte hos personer med kroniske kors- ryggsmerter? Forskere fra NTNU og St. Olavs hospital undersøkte i denne studien om behandling av insomnisymptomer påvir- ket muligheten for bedring

heng mellom insomni og samtidige kroniske korsrygg- smerter viste studien at per- soner med insomni hadde flere enn fem ekstra smerte- områder sammenlignet med personer uten insomni. Funnene antyder at forebyg- ging eller reduksjon av

av kroniske korsryggsmerter, og om det var sammenheng mellom insomni og samtidige muskel/skjelettsmerter. Sammenlignet med personer uten

insomni, hadde personer med insomni en lavere sannsynlighet for bedring av kroniske korsryggsmerter. Selv om det ikke var noen klar statistisk sammen-

insomni hos personer med kroniske korsryggsmerter kan forbedre den langsiktige prognosen for denne til- standen.

Insomni i svangerskapet er assosiert med angst og OCD-symptomer Til tross for at mange gravide kvinner er rammet av angst, finnes det få studier som har undersøkt perinatal angst (siste ukene før og etter fødsel) og potensielle triggere til dette. Forskere fra Møre og Romsdal HF, Universitetet i Oslo og NTNU har med denne studien undersøkt om det er en sammenheng mellom insomni i midten av svangerskapet og perinatal angst. I tillegg undersøkte forskerne psykososiale og reprodukti- ve karakteristika mellom kvinner med og uten insomni midt i svangerskapet, og endringer i symptomer på tvangslidelse (OCD) fra midt i svangerskapet til åtte uker etter fødsel. Resultatene i studien tyder på at insomni midt i svanger- skapet er en markør for samtidig angst samt, prediktor for angst etter fødselen. Helsepersonell bør også være klar over at kvinner etter fødsel har økt risiko for å utvikle OCD-symptomer.

Lyspåvirkning ved nattarbeid Forskere fra Universitetet i Bergen og Nasjonal kompet- ansetjeneste for søvnsykdommer har i denne studien undersøkt hvordan takmontert LEDlys –med varierende lysstyrke, påvirket årvåkenhet og kognitiv prestasjon under tre påfølgende simulerte nattskift, og døgnrytmen etter nattskiftene. 24 deltakere (20 kvinner) jobbet tre påfølgende nattskift (23:00-07:00) under et fullspek- trum (4000 K) sterkt lys (900 lux) og et standardlys (90 lux) i en randomisert kontrollert kryssdesign studie med 4 uker mellom betingelsene. De simulerte nattskiftene ble gjennomført på et laboratorium mens deltakerne sov hjemme mellom nattskiftene. Subjektiv årvåkenhet og kognitiv prestasjon ble dårligere i løpet av nattskift under begge lysbetingelsene. Sterkt lys forbedret ytelse og våkenhet under simulerte nattskift og forbedret til- pasning til nattarbeid. Sterkt lys fra takmonterte LED- armaturer har potensial til å forbedre tilpasningen til nattarbeid og redusere risikoen for ulykker og person- skader hos nattarbeidere.

Ærlighet i koronaens tid

KAPP: For første gang kommer denne spalten hjemmefra, og ikke fra en eller annen eksotisk tur. Det skyldes at jeg reiser for mye. Det kan høres litt rart ut å bli satt rett i to ukers hjemmekarantene bare fordi man kommer reisende fra et land der korona-utbredelsen er mye mindre enn i Norge. Men hvis vi saboterer slike beslut- ninger, så virker de i hvert fall ikke. Jeg fikk beskjed om karantenen da jeg landet i Edinburgh fra Bergen med det lille, skotskrutete flyselskapet Loganair. Da jeg kom på nett,

lå meldingen der om at alle som hadde vært ute i den fris- kere delen av verden, måtte i karantene når de kom hjem. Jeg fant ut at de to ukene som karantenen i første omgang gjaldt, hadde jeg uansett ikke noe særlig i Norge å gjøre. Jeg hadde to jobber i Göteborg og en tur til skiflyging-VM i Planica på planen. I Planica ble det ingenting, men siden jeg hadde billett, bestemte jeg meg for en skrivehelg i Ljubljana i stedet. Så kansel- lerte jeg billetten hjem til

36

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online