Somnus nr. 3 2021

Garantien gjelder ikke ved ozon-rensing E nkelte pasienter velger å reng jøre og/eller desinfisere utstyret på andremåter enn den anbefalte.Med den økte bruken av ozon- apparater har ResMed observert at langvarig og g jentatt bruk av et ozonapparat kan føre til interne skader på et ResMed-apparat.

Levetiden til en maskepute avhenger av forskjellige faktorer, f.eks. hvor mye du bruker masken, hudtype (tørr, fettete, osv.), og hvor ofte du rengjør den. Siden intervallet for bytte av maske er unikt for deg og din masketype, anbefaler vi på det sterkeste å inspi- sere masken i samsvar med rengjø- rings- og vedlikeholdsrutinen i mas- kens brukerveiledning. Den innehol- der retningslinjer for å hjelpe deg å inspisere, vurdere og bytte forsyning- er. Det normale er at du skifter maske en gang i året samtidig som du skif- ter slange og får flere filter. Dette får du ved å henvende deg til din nær- meste behandlingshjelpemiddelsen- tral. Det har du krav på. Men da får du samme maske som du fikk sist. Den finner du her: www.behandlingshjelpemidler.no Et godt råd er å ikke kaste hverken masken eller slangen hvis de ikke er ødelagt. Det kan være kjekt å ha lig- gende i en nødssituasjon. Advarsel: For AirTouch-maskepute (de med minneskum inntil huden): Siden AirTouch-maskeputen er en forbruk- spute, anbefales det å bytte maske- pute hver måned. Du finner mer

informasjon i brukerveiledningen for AirTouch. Hvordan vet jeg om masken må skiftes oftere: Hvis du ser krakelering, misfarging, revner, skade på masken osv, bør du ringe snarest til behandlingshjelpe- middelsentralen din og be om en ny. Det samme gjelder om ventilen er skadet, forvrengt eller opprevet, da bør du bytte kneleddet. Masken skal ikke brukes hvis venti- len er skadet, siden den da ikke kan utføre sikkerhetsfunksjonen. Generelt kan det være på tide å bytte masken eller noen av komponentene ut hvis du må stramme stroppene svært ofte, eller at masken føles stiv, i stedet for myk og ettergivende. En maske som er i orden er glatt og gjennomsiktig også etter at den er vasket. Hvor lenge varer en CPAP? Fem år sier både Philips og ResMed. Jan Olav Simble, nordisk teknisk sjef i Resmed, forteller om en design levetid på fem år på maskinen. – Det vi legger i «design life», er en vedli- keholdsfri periode der det ikke er noe du trenger å gjøre med maskinen, forteller han. – Du bytter selvfølgelig filter, men det er ingen slitekompo-

Tekst: Marit Aschehoug

Med virkning for salg av ResMed- produkter fra og med 1. februar 2020 vil ResMeds begrensede garanti ikke gjelde skade på ResMed-produkter som skyldes bruk av ozonapparater. ResMed tar ikke stilling til hvorvidt man bør bruke ozonapparater. Det er opp til hver enkelt pasient å veie for- delene ved å bruke et ozonapparat mot sannsynligheten for potensiell skade på ResMed-utstyret. Hvis du har flere spørsmål, kan du gjerne kontakte produsenten av ozonappara- tet du for tiden bruker. Kontakt legen din hvis du trenger medisinsk rådgiv- ning. Hvor ofte bør jeg ha en ny maske? Som alle klesplagg eller tilbehør blir masken, særlig den myke putedelen, slitt over tid. En gammel maske har større sannsynlighet for å lekke, mens en gammel hodestropp kan bli mindre elastisk og begynne å stram- me for mye eller bli slakk og bli ube- hagelig. Med en maske som er i god stand, opplever du behagelig, effektiv behandling.

24

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online