Somnus nr. 3 2021

Mye folk på søvnmøter i Harstad og Tromsø -D et har vært en stor opplevelse å kunnemøte folk ig jen fysisk og ikkeminst snakkemed folk ansikt til ansikt. Det er et så stort behov for informasjon omsøvnsykdom- mer og det er godt å kunne gi folk dette der de bor.

Mye utstyr på tur Når Søvnforeningen er på møteturné, sleper de på tre kofferter med maski- ner, masker og tilleggsutstyr samt brosjyrer og informasjonsmateriell. Det er erfaringsmessig kveldens høydepunkt. Veldig mange ba om hjelp og gode råd og ikke minst delte sine egne erfaringer. – Behovet for å prate på tampen av et sånt møte er veldig viktig og det tar vi oss tid til, sier Pål Stensaas. Tredelt møte i Tromsø Neste morgen var det opp i otta for å ta hurtigbåten til Tromsø. På hotell The Edge var det gjort klart et stort møterom, og det var bra for der kom det femti personer, forteller Stensaas. Tidlig på ettermiddagen ville NRK Troms ha Stensaas i studio for å for- telle om søvn og om kveldens møte.

ningsvis, og kalte nevrolog Per Egil Hesla for Per Egil Hegge. – Sånn går det når man går for lenge uten behandling, forklarte han salen. Hesla holdt en generell innledning om betydningen av søvn for livskva- litet. Deretter ble de fremmøtte delt i to. Gruppen med hypersomnipasien- ter gikk på et eget rom med nevrolog Helsa og ikke minst mangeårig spesi- alrådgiver på NevSom, Knut Bronder. Det var 10 personer som har en av disse sjeldne diagnosene og som fikk god hjelp denne kvelden. – Vi fikk høre at de var strålende for- nøyde, sier Stensaas, og det ble mange en til en samtaler. Resten av forsamlingen fikk høre både Pål Stensaas og Turid fortelle sine personlige historier om søvnap- né i tillegg til et foredrag om søvnap- né og risiko for følgesykdommer.

Tekst: Marit Aschehoug Foto: Stine Hansen

Styreleder Pål Stensaas, pensjonert nevrolog Per Egil Hesla, nestleder og spesialrådgiver i hypersomnier Knut Bronder, styremedlem Turid Høe fra Harstad og kontorsekretær Stine Hansen har vært på møterunde i Harstad og Tromsø. Møtet i Harstad fant sted på en mandag og lørdagen før var styremedlem Turid Høe, som bor i Harstad, førstesideoppslag i Harstad Tidende om sin egen historie om lang ventetid på sykehuset og mestring av søvnapné. Mange hadde lest avisen og nesten 40 mennesker fylte salen på hotell Scandic. Todelt etter diagnose Stensaas presentere teamet innled-

Solveig Karlsrud, enhetsleder på ØNH på UNN demonstrer masker og maskiner.

Den mest populære delen for søvnapné- pasientene – demonstrasjon av forskjellige masker og maskiner og ekstrautstyr.

Dr.med. Karin Abeler foreleste om søvn og muskelsmerter.

30

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online