Somnus nr. 3 2021

Kenneth Halvorsen arbeider langs veiene igjen – og nå er han våken og trygg bak rattet. (Foto Kenneth Halvorsen:)

Fare for ulykker De som er så trøtte at de er redde for å sovne bak rattet, havner oftere i ulykker. For dem som er redde for å sovne mer enn én gang i løpet av tre kjøreturer, er faren mer enn 13 ganger så stor som gjennomsnittet, forteller Mark Howard. Den australske forskeren gikk gjennom undersøkelser fra Australia og Malaysia på sommerens digitale Worldsleep-konferanse. – De som rapporterer at de er søvnige mens de kjører, har fem ganger høyere ulykkesrisiko. I tillegg er det en feilkilde i at ikke alle sier hvor trøtte de er når de skal rappor-

tere om det selv, sier han. Mark Howard tar til orde for

rumlestriper, brede skuldre langs veien og bedre autovern for å fore- bygge ulykker. Han forteller at koffein hjelper. Ellers anbefaler han å unngå å kjøre mellom to og seks om natten, å unngå å kjøre når du har sovet mindre enn seks timer og å unngå å kjære når du har vært våken i mer enn 17 timer.

De som er trøttere, havner oftere i trafikkulykker – også om de er «normalt» trøtte uten å ha søvn- sykdommer, sier Mark Howard.

Bil med CPAP-plass (se neste side)

7

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online