Medlemskontakt 2-2023

LUFTVERN

LUFTVERN

Som en del av øvelsen Joint Viking i mars 2023, deployerte styrker fra Luftvernbataljonen på Ørland til Oslo på øvelse Oslo Shield. Oppdraget var å beskytte Osloområdet. FOTO: Ole Andreas Vekve/Forsvaret

Vi hører stadig at det i dag ikke er en direkte trussel om en væpnet konflikt i vårt område, men krigen i Ukraina har vist oss alvoret. Det mest tillitvekkende vil være å innrømme manglene og intensivere arbeidet med å lukke gapene. Norge har både økonomi og kompetanse – hvis politikerne faktisk ønsker å gjøre noe. Lønner seg Krigens grusomheter og ødeleggelser er langt mer kost- bare enn å øke forsikringspremien gjennom anskaffelse av luftvernsystemer som sikrer landets innbyggere, byer

og kritiske infrastruktur. Sammenliknet med å bruke fly er bakkebasert luftvern en kosteffektiv måte å drive luft- forsvar på. I tillegg er bakkebasert luftvern defensivt i sin natur. Jeg avslutter med å sitere stortingsrepresentant Chris- tian Tybring-Gjeddes spørsmål til daværende forsvars- minister Odd Roger Enoksen den 1. desember 2021: «Har vi egentlig noe luftvern av hovedstaden?» Enoksen svarte: «Vi har jo NASAMS da, som er mobilt (…)

Om det skulle være nødvendig å beskytte hovedstaden på en eller annen måte med luftvern, vil det bli gjort med deployerbart NASAMS-luft- vern.» Er dette troverdig? ”Beskytte Norges befolkning, territorium, sentrale samfunnsfunksjoner og infrastruktur mot trusler, anslag og angrep”… Hvor er den politiske viljen til nettopp dét?

18 - Medlemskontakt nr. 2 - 2023

Medlemskontakt nr. 2 - 2023 - 19

Made with FlippingBook - PDF hosting