Medlemskontakt 2-2023

STATENS PENSJONSKASSE

STATENS PENSJONSKASSE

Ta ut pensjon fra folketrygda og jobbe fullt Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygda fra du fyller 62 år, og jobbe fullt i offentlig sektor. Men, vær oppmerksom på at samordninga kan føre til at du får mindre utbetalt totalt sett fra den dagen du også tar ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordninga. Tar du ut alderspensjon fra folketrygda for eksempel ved 62 år, begynner du å spise av det du har tjent opp der. Du får utbetaling over lengre tid, men lavere utbetaling hver måned enn hvis du hadde ventet til du var 67. Samordningsregelverket er laga slik at vi er nødt til å samordne med folketrygda di som om du tok den ut samtidig med tjenestepensjonen. Tar du ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordninga ved 67 år, samordner vi den med den folketrygdutbetalinga du ville fått dersom du også hadde ventet til 67 år med å ta ut den. Du får høyere samla utbetaling om du tar ut pensjon fra folketrygda og tjenestepensjonen samtidig.

Få full oversikt i pensjonskalkulatoren vår Logg inn på spk.no og bruk vår pensjonskalkulator . Der ser du hva du kan få utbetalt etter hvilke valg du tar.

Meld deg på pensjonskurs! Vi har kurs for deg som nærmer deg pensjonsalderen. På spk.no/kurs kan du se hvilke kurs som passer for deg, og som går i nærheten av deg.

8 - Medlemskontakt nr. 2 - 2023

Medlemskontakt nr. 2 - 2023 - 9

Made with FlippingBook - PDF hosting