International 2023. Nowa Szkoła

M odul 11 ZC2302 • dim.: 76 x 40 x 124 cm

M odul 17 ZC3601 • dim.: 114 x 40 x 113 cm

Modul 5 ZC2601 • dim.: 76 x 40 x 113 cm

Modul 4 ZC2600 • dim.: 76 x 40 x 113 cm

M odul 19 ZC3602 • dim.: 114 x 40 x 113 cm

Desk BC0001 • dim.: 115 x 48 x 77,5 cm

M odul 12 ZC2500 • dim.: 76 x 40 x 199 cm

M odul 13 ZC2501 • dim.: 76 x 40 x 199 cm

83

www.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator