Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transmission

Kilremsskiva för klämbussning, fortsättning

Art. nr.:

Skivor för

Typ av

Bussning

Bussnings- Vikt

bussningar skiva

längd

dim

mm

mm

För profil SPC, forts 36738475

SPC 475x8

5050 3535 4040 4545 5050 5050 4040 4545 5050 5050 3535 4040 4545 5050 5050 4545 5050 5050 5050 5050 4040 4545 5050 5050 5050 4545 5050 5050 5050 5050 5050 4545 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050

81,5

36734500 36735500 36736500 36738500 36734530 36735530 36736530 36738530 36733530 36734560 36735560 36736560 36738560 36735630 36736630 36738630 36733710 36734710 36735710 36736710 36738710 36734800 36735800 36736800 36738800 36733900 36734900 36735900 36736900 36738900

SPC 500x4 Ekerskiva SPC 500x5 Ekerskiva SPC 500x6 Ekerskiva

89

39

102 114 127 127

48,7 60,2 87,4

SPC 500x8 Plan

367310500 SPC 500x10 Plan

SPC 530x4 SPC 530x5 SPC 530x6 SPC 530x8 SPC 530x3

40 60 73 94 35 50 63 77 94 61 77 86

SPC 560x4 Ekerskiva SPC 560x5 Ekerskiva SPC 560x6 Ekerskiva SPC 560x8 Ekerskiva SPC 630x4 Ekerskiva SPC 630x5 Ekerskiva SPC 630x6 Ekerskiva SPC 630x8 Ekerskiva

102 114 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

367310560 SPC 560x10 36734630

105,5

367310630 SPC 630x10 Ekerskiva

SPC 710x3 SPC 710x4

SPC 710x5 Ekerskiva SPC 710x6 Ekerskiva SPC 710x8 Ekerskiva SPC 800x3 Ekerskiva SPC 800x4 Ekerskiva SPC 800x5 Ekerskiva SPC 800x6 Ekerskiva SPC 800x8 Ekerskiva

367310710 SPC 710x10 36733800

367310800 SPC 800x10 Ekerskiva

SPC 900x3 SPC 900x4 SPC 900x5 SPC 900x6 SPC 900x8

367331000 SPC 1000x3 367341000 SPC 1000x4

367351000 SPC 1000x5 Ekerskiva 367361000 SPC 1000x6 Ekerskiva 367381000 SPC 1000x8 Ekerskiva 3673101000 SPC 1000x10 367331250 SPC 1250x3 Ekerskiva 367351250 SPC 1250x5 Ekerskiva 367361250 SPC 1250x6 Ekerskiva 367381250 SPC 1250x8 Ekerskiva 3673101250 SPC 1250x10 Ekerskiva

127 127 127 127 127 127 127 127

132

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5