Rubbers Produktkatalog 2023-1

0

Rubber Company AB – 100 år i industrins tjänst

Etabl. 1923

Industrial Accessories

2023-1

Vi täcker hela Sverige från sju orter

Vallentuna

0771-40 00 12 • Nytt ordertelefonnummer • 0771-40 00 12

Varför välja Rubber?

Produkter • Vi har Sveriges bredaste sortiment av industrigummi och tillhan- dahåller ett komplett utbud från sju filialer i landet

Miljö- och Kvalitetssystem •

Rubber Company är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO- 14001 och ISO-9001. Arbetsmiljö är också ett viktigt ämne för oss där vi arbetar enligt OHSAS-standarden. • Våra anställda får kontinuerlig utbildning i ovanstående led- ningssystem. • Våra säljare är instruerade att kontinuerligt kommunicera in kundsynpunkter. • Vi arbetar aktivt för minskad kemikalieanvändning. Limfria skarvar på Habasitband är ett exempel på vårt arbete med att utveckla miljöalternativ.

Säkerhet •

Vi har en ansvarsförsäkring som uppgår till 40 Mkr .

• Vi utför riskbedömning före varje servicejobb och kan på kun- dens begäran skicka kopia på denna.

Leveranskapacitet •

Vi har sju avdelningar över hela landet vilket ger våra kunder möjlighet att anlita oss oavsett var i landet de befinner sig. Vi är rikstäckande. • Vi har välutrustade gummiverkstäder på samtliga av våra avdelningar specialinriktade på korta serier och specialinriktade produkter och projektuppdrag. Service • Vi har Sveriges största serviceteam för montering av transport- band vilket ger täckning och trygghet för våra kunder. • Samtliga våra verkstäder är väl rustade för att klara de flesta på marknaden förekommande servicejobb inom vår bransch. • Vi kan erbjuda tekniska beräkningar för transportband för såväl nya som gamla bandtransportörer.

Kunskap •

Vi är auktoriserade medlemmar i Transportbandsvulkarnas Riksorganisation TBR, vilka verkar för att främja seriositet inom branschen.

Ekonomi •

Vi utför förebyggande underhåll och inspektioner i överkom- melse med kunden. Denna verksamhet vill vi utveckla eftersom detta är ekonomiskt fördelaktigt för såväl kunden som för oss. • Vi kan utföra energiberäkningar för att optimera energibespa- ringar i remdrifter till exempel ersätta remdrifter med kuggrems- drifter

Rubber Company är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. I bakgrunden syns registreringsbeviset från 1923, då Robert Einar Alexius Holmquist lade grunden till det framgångsrika familjeföretaget som i dag är i den tredje generationen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIDA

Transportband och transportörtillbehör

7

Lätta transportband, drivremmar m.m. Habasit

57

Transmission

75

Slang och tillbehör

215

Slang och tillbehör Kompensatorer

215 351

Gummiduk och gummimattor

361

Isolatorer

391

Formprodukter

423

Plaster

443

Komponenter för virkestorkar

461

Försäljning och leveransvillkor Leveransvillkor enligt NL -17 och NLM -19. Om ni ej känner till dessa villkor vänd er till något av våra kontor så översänder vi dessa.

Transportband och transportörtillbehör

Transportband och transportörtillbehör Rubber Company säljer och lagerför Dunlop gummitransportband sedan 1977. DUNLOP CONVEYORBELTING är världsledande inom tillverkning av gummitransport- band, med textilinlägg. DUNLOP CONVEYORBELTING ligger i Drachten, en mindre stad i provinsen Friesland i norra Holland. Tillverkningen av transportband började 1948 och under 1950-talet hade man sin största kundkrets bland de holländska kolgruvorna. Snart blev dock Be- neluxmarknaden för liten och den expanderande industrin kom in på EG-marknaden. Dunlop transportband motsvarar beträffande materialvärden och dimensioner inter- nationell standard och tillverkas i enlighet med kraven i DIN 22102. Svensk Standard SSG 1471 som bygger till stora delar på DIN. Enligt rekommendation från Dunlop bör dessa transportband skarvas enligt varmvulkaniseringsmetoden. De skarvningar vi utför följer fabrikens rekommendationer. Full garanti beträffande vidhäftning och hållfasthet lämnas härmed. Rubber Company gör även tekniska beräkningar och dimensioneringar med hjälp av sofistikerade datorprogram, utvecklade av Dunlop Conveyorbelting, för att optimera våra kunders bandtransportörer. Förutom Dunlops transportbandssortiment tillhandahåller Rubber Company många av de komponenter som finns på en transportör, t ex avskrapare, rullar med mera. Vi arbetar inom all industri där transportörer förekommer.

7

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIDA

Allmän information

9

DUNLOP CONVEYOR BELTING gummitäckplattekvaliteter

12 13 14 14 16 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 40 40 41 41 42 43

Transportbandsservice Förebyggande underhåll Transportörregistrering

Transportband Dunlop transportband Superfort

Dunlop Transportband Dunloflex (krossband) ”NYHET!!!!”

Dunlop Transportband Trioflex

Transportband Ultra X

Dunlop Transportband UsFlex

Dunlop stålkordsband Transportband Ferroflex

Fenaplastband, monoplyband

Elevatorband

Sågverksband ROM, utan täckplattor Sågverksband ROS, ROM med täckplatta

Metalldetektorband, MD-band Mönstrat band Grip-Top, GT

Medbringarband N7

Medbringarband Multiprof

Medbringarband Chevron/High Chevron

Wellenkantband

Varmvulkade medbringare Remlås Remlås Super-Screw Evolution

Remlås Flexco Solid Plate

Remlås MS

Remlås Alligator Staple Ready-set

Remlås Hawk

Elevatorskopbult

Reparationsklammer

Reparations och vulkmaterial Reparationsmaterial Fix’N Go®

Laglappar och remsor för reparation av transportband

Lim för gummi och transportband

Vulkmaterial och utrustning för varmvulkning av transporband

Bandrengöring Finskrapa DF DURO-FLEX LINEAR

Finskrapa REA 2.0

Finskrapa INROX/200°

Finskrapa 101

Förskrapa SU-3/200° Förskrapa DF P-1 Förskrapa DF PU-90

8

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

INNEHÅLLSFÖRTECKNING, FORTS.

SIDA

Förskrapa P-10PU

43 44 44 45 45 46 46

Förskrapa DURO-FLEX P2

Förskrapa P-2 INROX

DF-Chevronskrapa - bandskrapa för medbringarband

DF-bandborste

DURO-FLEX Diagonal

DURO-FLEX plog

Bandstyrning Bandstyrning Prime-Tracker Kantstödrulle 91000-PU-16

47 47

Dämpelement Dämpelement RC Slirskydd Slirskydd miniruta Keramiskt slirskydd Slirskydd Pullybar SU

48

48 49 49 49 50 50 51 52 52

Slirskydd Grip-Top special

Slirskydd Noppen

Materialföringslister Slitgummilist/Materialföringslist Gummi 60, svart Airscrape - Kontaktfri sidotätning för transportörer

Materialföringslist Polyuretan

Polyuretan 95, gul

Dammtätning Klämlist/hörn

53 53

Dammtätning/Dammtätningsduk

Medbringare Medbringarlist

53 54

Skruvbara medbringare Transsportörrullar Transportörrullar av stål Bärrullar av HDPE-plast

55 55

ALLMÄN INFORMATION Valet av korrekt bandtyp och täckplattekvalitet är beroende av olika faktorer. Driftsförhållanden kan variera mycket och det är därför nödvändigt att tillhandahålla en så detaljerad information som möjligt, för att under- lätta valet av bandtyp. Det är givetvis den produkt/massa som ska transporteras, som slutligen avgör vilket band som skall användas. Detta kan variera avsevärt mellan olika typer av industrier. Vid frågor rekommenderar vi att ni konsulterar någon av våra experter inom teknisk service. Tillsammans med Dunlop Conveyorbeltings tekniker erbjuder vi hjälp med att välja rätt sorts band, för ert specifika användnings- område. Dunlop Conveyorbeltings tekniska avdelning, har en av världens mest avancerade testutrustningar, samt data- system för beräkning och framtagning av rätt transportbandskvalitet.

9

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Beteckningar på transportband Transportband med vävstomme betecknas enligt internationell fastlagd standard. Vanligt är också tillverkarens speciella typ- och kvalitetsbeteckningar anges.

Beteckningsexempel

EP 400/3

4/2

RA

800mm

100m

Material i väven Styrkeklass Antal inlägg/vävar Övre täckplatta Undre täckplatta Gummikvalitet

Bandbredd Bandlängd

Material För standardband används nu så gott som uteslutande inlägg av blandväv. För det mesta tillverkas blandväv av en kombination av helsyntetiska fibrer som Polyester (E) och Polyamid (P) med beteckningen EP-väv.

Dunlop Conveyorbeltings tekniska avdelning, har en av världens mest avancerade testutrustningar, samt datasystem för beräkning och framtagning av rätt transportbandskvalitet Beteckningar för Dunlops transportband:

• Superfort (SU) • Dunloflex (DU) • Trioflex (TR) • UsFlex (UF) • Ferroflex (FE)

flerinläggsband 2 inläggsband 3 inläggsband

1 och 2 inläggsband med special väv

stålvävsband • Monoplyband (SG) 1 inläggsband pvc-impregnerad

Styrkeklasser Denna siffra anger dragskiktets styrkeklass eller brotthållfasthet i N/mm bandbredd. Dessa värden är internationellt standardiserade och motsvarar nummerserien R 10.

125 630

160 800

200

250

315

400

500

1000

1250

1600

2000

2500

Antal inlägg Siffran för styrkeklassen kompletteras med antal inlägg i vävstommen.

Standardvärden för respektive inläggs hållfasthet i N/mm

50

63

80

100

125

160

200

315

400

500

Styrkeklassen för hela vävstommen fås av summan av inläggens totala hållfasthet avrundad till närmast högre styrkeklass.

10

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Täckplattor Täckplattornas tjocklek anges i millimeter. Total bandtjocklek fås av täckplattornas tjocklek plus vävstommens tjocklek (se värden för respektive bandtyp). Tillåtna avvikelser för total bandtjocklek (enligt ISO):

Vid bandtjocklekar upp till 10mm ± 1mm Vid banddtjocklekar över 10mm ± 10%.

Gummikvalitet Bokstavsbeteckning för baskvalitet enlig DIN se sid 12. Bokstavsbeteckning för Dunlops kvalitet se sid 12.

Bandbredd Bandbredden anges i millimeter och rekommenderade bredder specificeras enligt internationell standard. Standardbredder i millimeter: 300 400 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Tillåtna avvikelser från standardbredder enligt ISO: Bandbredd 300 500mm ± 5mm Bandbredd 650 1400mm ± 1% Bandbredd 1600mm och större ± 1% Bandlängd Bandlängden anges i allmänhet i meter, öppen längd eller ändlöst utförande. Bandlängden i öppet utförande avser erforderlig längd med tillägg för ändlös skarvning. Bandlängden i ändlöst utförande avser bandets invändiga längd.

Schematisk skiss av en transportör

Omslutningsrulle C

Brytrulle C

Omslutningsrulle C

11

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

DUNLOP CONVEYOR BELTING gummitäckplattekvaliteter

Dunlop-Enerka-

DIN-kvalitet

ISO-kvalitet

Temperatur °C* min/kont./max

Basmaterial***

kvalitet

AA RA RS RE

Y Y

D D D H

-30/80/100 -30/80/100 -40/80/90 -40/80/90 -20/150/170 -20/180/220 -20/200/400 -20/80/90 -20/80/120 -20/80/90 -20/80/90 -20/80/90

SBR SBR

W

NR/SBR

X T T T G G

NR

Betahete (BHTE) Starhete (SHTE) Deltahete (DHTE)

SBR

IIR

EPDM

ROM ROS BVX

SBR/NBR

NBR SBR

K/S** K/S** K/S**

BV ROM BV ROS

SBR/NBR

NBR

Tekniska egenskaper samt användningsområden: AA

Hög slitstyrka. För normala driftsförhållanden Hög slitstyrka. För tuffare driftsförhållanden.

RA RS

Extremt hög slitstyrka. För mycket svåra driftsförhållanden, slitande gods med en stor andel finkornigt material. Extra hög slitstyrka och tålighet. För svåra driftsförhållanden med vassa material och ogynnnsamma lastförhållanden.

RE

BETAHETE STARHETE DELTAHETE

Värmebeständig. För material inom måttliga temperaturområden. Högre värmebeständighet. För material med konstant hög temperatur.

Mycket hög värmebeständighet. För hårda driftsförhållanden inklusive hantering av slitande material vid temperaturer upp till 400 °C (koks, sinter etc).

ROM

Olje- och fettbeständig. För vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

MORS

Olje- och fettbeständig. För vegetabiliska oljor och animaliska fetter och för hård påfrestning av täckplattorna. Olje- och fettbeständig. För oljehaltiga produkter på mineraloljebas. Brandsäker. För transport av brand- och explosionsfarligt material, t ex kolpulver.

ROS BVX

BV ROM BV ROS

Samma egenskaper som ROM men är dessutom brandsäker. Samma egenskaper som ROS men är dessutom brandsäker.

* Temperaturangivelserna hänrör sig till det material som skall transporteras på transportbandet, för skopelevatorer gäller andra värden. ** K är brandsäker med täckplattor. ** S är brandsäker med eller utan täckplattor. *** Gummityp.

Beteckning

Gummityp

NR

Naturgummi

SBR NBR

Styrenbutadiengummi

Nitrilgummi Butylgummi

IIR

EPDM

Etylenpropylendienegummi

CR Kloroprengummi Andra kvaliteter för speciella användningsområden på begäran.

För att underlätta valet av transportband ladda ner frågeformuläret och fyll i svaren. (https://www.rubberco.se/wp-content/uploads/2020/10/bandberakningsformlar.pdf)

12

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Montering av transportband är ett hantverk som kräver hög precision av våra servicetekniker.

TRANSPORTBANDSSERVICE

Rubber är genom sina etableringar rikstäckande när det gäller transportbandsservice. Samtlig ser- vicepersonal har bred kompetens och stor erfarenhet av såväl varmvulkanisering som kallskarvning. Vi har Sveriges största serviceorganisation för montering av transportband Vi kan mobilisera 20 servicetekniker vid stora projekt. Vårt signum är att varmvulkanisera gummitransportsband där möjlighet finns. Vi kan vulka upp till 1,8 meter breda band, men även bredare med flera plattsättningar. Vår utrustning är toppmodern. De senaste tillskot- ten är vulkplattor i Sundsvall och Umeå. Dessutom har vi investerat i en varmvulkningspress för medbringare. Med denna press gjuter vi fast medbringarna direkt på gummibanden. Hållfastheten blir oslagbar och på köpet får ni ett miljövänligt alternativ. Kallskarvningsmedtoden har utvecklats under det senaste decenniet. Den utförs i stort sett på alla typer. En av nackdelarna gentemot varmvulkanisering är att väntetiden förlängs tills det att bandet kan sättas i drift. Fördelar med metoden är att den är mindre utrymmes- och utrustningskrävande. Även mekanisk skarvning (remlås) har utvecklats under de senaste åren. Samtlig servicepersonal har genomgått kurs i brandsäkerhet vid HETA ARBETEN och erhållit certifi- kat, lägst motsvarande Svenska Brandförsvarsföreningens krav.

13

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Förebyggande underhåll är idag ett välkänt begrepp inom industrin för att minska risken för driftsstörningar. Vi har utbildat vår servicepersonal inom området och erbjuder våra kunder FU-inspektioner av sina bandtransportörer. FU-inspektioner kan göras enkla eller mycket omfattande beroende på bandtransportörer- nas konstruktioner. Vi erbjuder skräddarsydda FU-inspektioner för varje enskild bandtransportör. Vår servicepersonal genomför den okulära FU-inspektionen och upprättar ett åtgärdsproto- koll för varje bandtransportör. Här noteras vilka åtgärder som måste vidtas för att erhålla en störningsfri transport samt prioriteringsgrad på åtgärderna. FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

TRANSPORTÖRREGISTRERING Denna tjänst kompletterar vår transportbandsservice. Transportören förses med en numrerad iden- titetsskylt. Under detta referensnummer dokumenteras de viktigaste uppgifterna om bandtranspor- tören. Samtliga uppgifter registreras därefter i vår databas. Vi kan erbjuda fullserviceavtal med transportband, vulkservice, transportörregistering samt FU- inspektioner med åtgärdsprotokoll. Vi har ett nära samarbete med Dunlop Conveyourbelting b.v, som är vår huvudleverantör av gum- mitransportband.

14

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

15

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Dunlop transportband Superfort

Användningsområde Superfort används inom alla områden av massgodshante- ring. Från lätta till svåra driftsförhållanden i samband med utvinning anrikning och förädling inom gruv-, sten- och träindustri osv. Egenskaper Superfort är ett flerinläggsband konstruerat efter moder- naste metoder. Superfort transportband uppfyller kraven enligt internationell standard. Teknisk beskrivning Vävstomme: Vävstommen består av 2 till 6 helsyntetiska och hög-hållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid). Den är be- ständig mot röta, okänslig för fukt och har låg töjning. Inläg-

gen är förbundna med mellangummi med hög vidhäftning. Töjning: Brottöjning i varpen 14-16 %. Förlängning vid max arbetsbelastning T 1-1,5 %. Övrig information Superfort kan levereras i olika gummikvaliteter (se sid 12), samt med skurna eller gummitäckta kanter beroende på bandtyp.

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas tjocklek mm

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma vändtrumma brytrulle

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

Superfort standardkvalitet RA 3930300 SU250/2

3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA RA RA RA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

300 400 500 600 650 800

2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 8,3 8,3 8,3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9,0 9,0 9,0 9.0 9,0 9,0 9,0

2,2 3,0 3,7 4,5 4,9 6,0 7,5 9,0

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 400 400 400 400 400 400

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 160 160 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 315 315 315 315 315 315

3930400 3930500 3930600 3930650 3930800 3931000 3931200 3931500 3931600 3932000 7230500 7230650 7230800 7240500 7240600 7240650 7240800 7241000 7250500 7250600 7250650 7250800 7251000 7251200 7251600 7260650 7260800 7261000 7261200 72620650 72621200 3790800 3791000 3791200 7270650 7270800 7271000 72720650 72721000 7280800 7281000 7281200 7281400 7281600 7282000

SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU315/2 SU315/2 SU315/2 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/4 SU500/4 SU500/4 SU500/4 SU500/4 SU630/4 SU630/4 SU630/4 SU630/4 SU630/4 SU630/4

1000 1200 1500 1600 2000

11,2 12,0 15,0

4/2 4/2 4/2

500 650 800 500 600 650 800 500 600 650 800

5,8 6,6 7,7 4,2 5,0 5,4 6,6 8,3 5,1 6,1 6,6 8,2

3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5

1000

4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2 6/2

1000 1200 1600

10,2 12,2 16,3 10,8 12,0 14,4 7,8

650 800

10,8 10,8 10,8 10,8

1000 1200

5/1,5 5/1,5 5/1,5

650 800

9,7 9,7 9,7

7,5 9,2

72620800 SU500/3

1200

13,8 10,2 12,8 15,4

6/2 6/2 6/2 4/2 4/2 4/2 5/2 5/2 5/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2

800

11,2 11,2 11,2

1000 1200 650 800 650 800 1000 1000 1000 1200 1400 1600 2000 800

9,9 9,9 9,9

7,4 9,1

11,4

10,9 10,9 10,9 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

8,2

72720800 SU500/4

10,1 12,6 11,4 14,2 17,0 19,9 22,7 28,4

16

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Transportband Superfort, fortsättning

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas tjocklek mm

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma vändtrumma brytrulle

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

3090800 3091000 3091200 3841000 3300800 3301000 3301200 3491000 3491200 3491600 3210650 3210800 3211000 3970500 3970600 3970650 3970800 3971000 3971200 3971400 3971600 3972000 3880600 3880650 3880800 3881000 3881200 3420600 3420650 3420800 3421000 3421200 3450500 3450650 3450800 3451000 3451300

SU630/3 SU630/3 SU630/3 SU630/3 SU800/4 SU800/4 SU800/4 SU1000/4 SU1000/4 SU1000/4 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3

6/2 6/2 6/2 8/3 6/2 6/2 6/2 8/3 8/3 8/3

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

800

4,0 4,0 4,0 4,0 5,2 5,2 5,2 6,2 6,2 6,2 2,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

12,0 12,0 12,0 15,0 13,2 13,2 13,2 17,2 17,2 17,2

11,0 137 16,4 17,1 12,0 15,0 18,0 19,6 23,5 31,3

400 400 400 400 630 630 630 630 630 630 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 315 315 315 315 315 315 400 400 400 400 400

315 315 315 315 400 400 400 400 400 400 160 160 160 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 315 315 315 315 315

250 250 250 250 400 400 400 400 400 400 125 125 125 125 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250

1000 1200 1000 1000 1200 1000 1200 800 1600 650 800 500 600 650 800 1000 1000 1200 1400 1600 2000

Terpenbeständiga band, (beständigt mot vegetabiliska oljor och animaliskt fett) 3210500 SU250/2 3/1,5 ROM 500 2,1

6,6 6,6 6,6 6,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

3,7 4,9 6,0 7,5 5,1 6,1 6,6 8,2

3/1,5 3/1,5 3/1,5

ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROS ROS ROS ROS ROS BHTE BHTE BHTE BHTE BHTE BHTE DHTE DHTE DHTE DHTE DHTE

4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2

10,2 12,2 14,3 16,3 20,4

Olje- och terpenbeständiga band, (beständigt mot både vegtabilisk och mineralbaserad olja) 3880500 SU400/3 4/2 ROS 500 3,0 9,0

5,0 5,9 6,4 7,9 9,9

600 650 800

1000 1200

11,9

Värmebeständiga band 3420500 SU400/3

500 600 650 800

5,1 6,1 6,6 8,2

1000 1200

10,2 12,2

500 650 800

10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

5,9 7,7 9,5

1000 1300

11,8 15,4

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

17

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Dunlop Transportband Dunloflex (krossband) Användningsområde Dunloflexär ett krossband som har ett särskilt bra laststöd med låga töjningsegenskaper och är utformat för att trans- portera alla typer av bulkmaterial från sand, grus och sten upp till tunga driftförhållanden som gruvdrift, men bandet är även till för tunga byggmaterial och avfall mm. Egenskaper Dunloflex krossband är ett framgångsrikt bandkoncept på grund av bandets unika vävstomme och kraftiga täckplattor. Vävstommen består av två ultrastarka syntetiska EP -skikt med ett extra tjockt gummiskikt mellan vävarna för att ge ett utmärkt slag- och rivstyrka samt en högre skarvningsprestan- da jämfört med konventionellt flerlagersband. Bandets egen- skaper gör sig speciellt märkbara vid material-omlastningar, när bandet fångar upp stora vikter från stor fallhöjd. Teknisk beskrivning Vävstomme: Vävstommen består av två helsyntetiska och hög-hållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid) Den är bestän- dig mot röta, okänslig för fukt och har låg töjning. De två

inläggen är förbundna med extra tjockt mellangummi. Töjning: Brottöjning i varpen 14-18%. Förlängning vid max arbetsbelastning T 1-1,5%.

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma

vändtrumma brytrulle

tjocklek mm

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

Dunloflex standardkvalitet 7820800 D400

8/2,5 8/2,5 8/2,5

AA AA AA

800

3,5 3,5 3,5

14,0 14,0 14,0

13,0 16,3 19,5

315 315 315

250 250 250

200 200 200

7821000 7821200

D400 D400

1000 1200

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

18

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Dunlop Transportband Trioflex

Användningsområde Från medelsvåra till mycket svåra driftförhållanden, stora fallhöjder eller stor styckstorlek inom stål- och gruvindustri osv. Ett special-område utgör sågverkens stock-hantering vid transportörer för metallsökare. Egenskaper Trioflex är ett transportband konstruerat efter senaste MPC- rön (minimum-ply-concept). Trioflex-bandets största fördel är väv-stommens speciella ”sandwich”-konstruktion, med tjock- are gummi mellan vävarna. Härigenom ökas slagtåligheten väsentligt i förhållande till konventionella transporband med 4 eller 5 inlägg och samma draghållfasthet. Dessa egenskaper gör sig speciellt märkbara vid material-omlastningar , när bandet fångar upp stora vikter från stor fallhöjd. Teknisk beskrivning Vävstomme: Vävstommen består av tre helsyntetiska och hög-hållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid) Den är bestän- dig mot röta, okänslig för fukt och har låg töjning. De tre inläggen är förbundna med extra tjockt mellangummi.

Töjning: Brottöjning i varpen 14-18%. Förlängning vid max arbetsbelastning T 1-1,5%. Övrig information Trioflex kan levereras i olika gummikvaliteter (se sid 12), samt med skurna eller värmeförseglade kanter. Vid sågverkens mätstationer används öppen vävundersida s.k. ”sliderback” och terpenbeständigt gummi (ROM).

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma

vändtrumma brytrulle

tjocklek mm

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

Trioflex standardkvalitet 3520800 TR500/3

6/2 6/2 6/2 8/3

RS RS RS RS RA RA RA RS

800

5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0

13,0 13,0 13,0 16,5 19,5 19,5 19,5 17,0

12,1 15,1 21,1 29,9 22,6 27,1 31,6 19,9

500 500 500 630 630 630 630 800

400 400 400 500 500 500 500 630

315 315 315 400 400 400 400 500

3521000 3521400 3611600 3601000 3601200 3601400 3621200

TR500/3 TR500/3 TR630/3 TR630/3 TR630/3 TR630/3 TR800/3

1000 1400 1600 1000 1200 1400 1200

10/4 10/4 10/4

8/3

Trioflex stock-/förkrossband 35971400 TR500/3

10/4

ROM

1400

5,0

18,9

30,8

500

400

315

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

19

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Dunlop Transportband Ultra X

Användningsområde Ultra X1 är framtaget för att ersätta 250/2, 315/2 och 400/3 nötningsbeständiga flerlagersband ochUltra X3 är framtaget för att ersätta 500/3, 500/4, 630/3 och 630/4. Bandtypen används från medelsvåra till mycket svåra drift- förhållanden, stora fallhöjder eller stor styckstorlek inom stål- och gruvindustri osv. Egenskaper Jämfört med klassiska flerlagersband har Ultra X ett antal fördelar; - Mer än tre gånger så stor hållfasthet mot längsgåendeskärs- kador - Upp till fem gånger bättre rivhållfasthet - Överlägsen slaghållfasthet - Upp till 90% draghållfasthet i skarven (med användning avfi ngerskarvsmetod) - Utmärkt för mekaniska bandskarvar - Större flexibilitet - kan användas på mindre vänd- ochdriv- trummor Ultra X´s enorma styrka beror på den unika, specialvävda vävstommen. Konstruktionen använder en varp av polyester- kord för att ge hög hållfasthet och låg töjning kombinerat med en stark ”binder-” och ”fyllnads-” kord för att skapa styrka och stabilitet under belastning för att ge exceptionell skär-, riv- och slaghållfasthet.

Övrig information Ultra X skarvas bäst med fingerskarvmetoden. Detta ger den starkaste ochmest pålitliga skarven, som med denna metod bibehåller upp till 90% av draghållfastheten. Detta beror på att den traditionella trappskvarven alltid skapar en proportionell ”förlust” av draghållfastheten som motsvarar ett vävlager. Ultra X passar även utmärkt för mekanisk skarvning.

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma

vändtrumma brytrulle

tjocklek mm

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

Ultra X standardkvalitet 46410500 ULTRA X1

4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

500 650 800

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

4,5 5,9 7,2 9,0

250 250 250 250 250 250 400 400 400 400 400

200 200 200 200 200 200 315 315 315 315 315

160 160 160 160 160 160 250 250 250 250 250

46410650 46410800 46411000 46411200 46412000 46430650 46430800 46431000 46431200 46432000

ULTRA X1 ULTRA X1 ULTRA X1 ULTRA X1 ULTRA X1 ULTRA X3 ULTRA X3 ULTRA X3 ULTRA X3 ULTRA X3

1000 1200 2000

10,8 18,0 10,1 12,6 15,1 25,2 8,2

650 800

10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

1000 1200 2000

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

20

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Dunlop Transportband UsFlex

Användningsområde UsFlexs konstruktion gör att bandtypen passar utmärkt för medelsvåra till extremt svåra driftförhållanden, med stora fallhöjder och/eller stor styckstorlek inom sten-, trä-, stål-, cement-, återvinnings- och gruvindustri. Se filmen. Egenskaper UsFlex har p g a sin speciella ”heavy-duty” vävstomme, som överträffar alla traditionella flerlagerband, en överlägsen slagtålighet och rivhållfastighet. Slagtåligheten är dubbelt så hög och rivhållfastigheten är mer än fem gånger så hög gentemot ett traditionellt standardband i samma styrkeklass. UsFlex har också utmärkta trågningsegenskaper.

Teknisk beskrivning Vävstomme: Vävstommen är en specialväv, som är vävd med en ”rak varp-konstruktion”, vilket innebär att korderna ligger rakt i bägge riktningarna och hålls samman av en ”binder”. Väven består av en eller två helsyntetiska och hög- hållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid), specialgjorda för denna konstruktion. Denna vävkonstruktion har resulterat i ett maximalt skydd för varpen (den längsgående korden) genom väven, med maximal brotthållfasthet och minimal töjning som följd. Väven gör även UsFlex till ett lätt band i jämförelse med ett traditionellt transportband. Täckplattor: Täckplattorna är av RS-gummi med extremt hög slitstyrka. Övrig information UsFlex-banden skarvas i huvudsak med fingerskarv eller remlås, men UF 1000/2 kan även trappskarvas.

Övre täckplatta

Övre täckplatta

Vävstomme

Vävstomme

Skim

Undre täckplatta

Undre täckplatta

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma

vändtrumma brytrulle

tjocklek mm

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

4650800 4651000 4651200 4651400 4651600 4661000 4661200 4661400 4662000

UF 630/1 UF 630/1 UF 630/1 UF 630/1 UF 630/1 UF 1000/2 UF 1000/2 UF 1000/2 UF 1000/2

6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 8/3 8/3 8/3 8/3

RS RS RS RS RS RS RS RS RS

800

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 6,6 6,6 6,6 6,6

12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 17,6 17,6 17,6 17,6

10,3 12,9 15,5 18,1 20,6 18,6 22,3 26,0 37,2

400 400 400 400 400 630 630 630 630

315 315 315 315 315 500 500 500 500

250 250 250 250 250 400 400 400 400

1000 1200 1400 1600 1000 1200 1400 2000

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

21

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Dunlop strålkordsband

Användningsområde Fenner Dunlop Group har mer än 40 års erfarenhet av att producera högkvalitativa transportband med stålkord. I Hol- land kombinerars den erfarenheten med den senaste, mest tekniskt avancerade tillverkningslinjen för stålkordsband i världen. Denna kombination används för att producera trans- porband som ger enastående tillförlitlighet och hållbarhet och överskrider nästan alla tänkbara internationella standar- der. Stålkordsband används främst vid långa transportörer där den låga töjningen hos stålkorden är avgörande, t ex i gruvmiljöer.

Specialanpassade specifikationer tillgängliga på begäran Två års fabriksgaranti mot felaktig utförande och / eller material.

Egenskaper •

Exklusivt tillverkad i Holland

Enastående slitstyrka - upp till 50% längre livslängd (eller mer)

• • • • • • •

100% ozon- och UV-resistent

Låg töjning

Utmärkta hanteringsegenskaper - reducerat underhåll Brett utbud av täckplattskvaliteter designade för att möta de hårdaste kraven Draghållfasthet från 500 N / mm upp till 5400 N / mm

Finns från 500 mm till 1600 mm

Säker att hantera - REACH-kompatibel

Teknisk beskrivning - DUNLOP STÅLKORDSBAND Alla specifikationer som visas är enligt EN ISO 15236 del 2 och DIN 22131 Styrkeklass.: Min täckplatts- Stålkords- CC-avstånd

Karkassens

Min

Min

Min

Min band-

tjocklek

diameter

stålkord

vikt

drivtrumma

vändtrumma

brytrulle

bredd

mm

mm

mm

kg/m

A* mm

B* mm

C* mm

mm

ST500 ST630 ST800 ST1000 ST1250 ST1400 ST1600 ST1800 ST2000 ST2250 ST2500 ST2800 ST3150 ST3500 ST4000 ST4500 ST5000 ST5400

4 4

2,7 2,7 3,5 3,6 4,4 4,5 5,2 5,2 5,2 5,2 6,7 6,7 7,6 8,2 8,6 9,4

14,0 11,0 12,0 12,0 14,0 14,0 15,0 13,5 12,0 11,0 15,0 13,5 15,0 15,0 15,0 16,0 17,0 17,0

4,9 5,4 7,5 7,7 9,8

500 500 630 630 630 630 800 800 800 800

400 400 500 500 500 500 630 630 630 630 800 800

315 315

400 400 400 400 500 500 500 500 650 650 650 800 800 800 800 1000 1000 1000

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

400 400 400 400 500 500 500 500 630 630 800 800 800

10,0 11,8 12,4 13,3 13,8 17,1 18,1 20,9 23,3 25,3 28,3 30,2 32,5

1000 1000 1250 1250 1250 1400 1600 1800

1000 1000 1000 1250 1400 1600

1000 1200 1400

10,2 10,6

*= Se transportörskiss sid 11.

Transportband Ferroflex Användningsområde

Ferroflex levereras med 12 mm värmeförseglade gummi­ kanter i bredder från 600 mm upp till 1600 mm.

Ferroflex-transportband är ett stålvävsband, som används inom alla områden av lösgodshantering. Bandet passar spe- ciellt till långa transportörer och under förhållanden med mycket hård mekanisk påverkan. Teknisk beskrivning Vävstomme: Vävstommen består av en förzinkad stålväv som hålls samman av en polyamidkord. Övrig information Ferroflex kan levereras i olika gummikvaliteter olje-, terpen- samt värmebeständiga utförande (se sid 12).

22

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Fenaplastband, monoplyband

Användningsområde Fenaplastbandet, som tillverkas av Fenner Dunlop i England, är ett monoplyband (enlagersband) som främst är framta- get för gruvindustrin. Bandtypen fungerar även utmärkt för andra applikationer, t ex som elevatorband. Bästa sättet att skarva dessa band är med remlås eller med varmvulkad Självslocknande och antistatiska egenskaper som möter de tuffaste kraven i världen. Större flexibilitet än ”press”- tillverkade band gör banden lättare att tråga och styra när dom väl är installerade. Vävstommens uppbyggnad gör att separation i väven inte kan förekomma. Täckplattorna blir en integrerad del av bandet och förhindrar att bandet delamineras. • Hög motståndskraft mot längsgående rivskador. • Utmärkt för mekaniska remlås. • Hög chockabsorberingsförmåga vid höga fallhöjder. • Klarar syror, vatten, olja och kemikalier. • Hög motståndskraft mot kantskador. Teknisk beskrivning Vävstommen (Karkassen) är av en avancerad vävkonstruk- tion där varpen och veften av nylon och polyester låser varandra och bildar en enormt stark väv. Väven är helt impregnerad med PVC för att skydda den från fukt, damm, kemikalier, bakterier och olja. fingerskarv. Egenskaper Täckplattorna är av PVC eller gummi. Täckplattor av PVC kan tillverkas så att de uppfyller samtliga ställda krav när det gäller självslocknande band. För användning över jord och under jord, där det behövs en högre friktion rekommende- ras gummitäckplattor, vilka även de kan fås självslocknande. Gummitäckplattor rekommenderas vid korta installationer, höga fallhöjder, höga lasttonnage och för tranport av sten. Temperaturområde: -15 till + 90° C, finns specialblandning som kan gå ner till -30° C. Styrkeklasser: Finns från 500 till 2625 N/mm.

23

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Elevatorband

Användningsområde Dunlop elevatorband är främst utvecklade för transport av nötande och skärande material som krossad malm, kvarts, granit, grus och sand, men även i utförande för transport av spannmål od. Egenskaper Dunlop är världsledande inom tillverkning av elevatorband och är med sin BVM-K kvalitet (självslocknande och oljebe- ständig kvalitet) en av de första som kan möta försäkrings- bolagens allt högre ställda krav.

Teknisk beskrivning Tekniska data: Se transportband

Superfort sid 16. Övrig information

Dunlop elevatorband kan levere- ras i andra styrkeklasser och i olika kvaliteter t ex olje-, terpen samt värmebeständiga (se sid 12).

Art. nr.:

Bandtyp

Täckplattornas

Täckplatts-

Bandbredd

Bandets tjocklek

Bandets

Min trumma vid 20°C och 180° kontaktyta

tjocklek

kvalitet*

vikt

mm

mm

mm

kg/m

mm

Terpenbeständiga och självslocknande band, (beständigt mot vegetabiliska oljor och animaliskt fett) 3150650 SU250/2 3/1,5 BVM-K 650 6,5 4,9

250 250 315 315 315 315 400 400 400 400 400 630 630 630 630 630 630 800 800 800 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3150800 3160180 3160200 3160300 3160400 3170200 3170400 3170500 3170650 3170800 3370200 3370300 3190200 3190250 3190320 3190400 33790320 33790600 33790800 3380200 3380250 3380300 3380400 3380450 3380500 3380600 3380650 3380800 3381000 3381200 3381600

SU250/2 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU630/4 SU630/4 SU800/4 SU800/4 SU800/4 SU800/4 SU1000/4 SU1000/4 SU1000/4

3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5

BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K BVM-K

800 180 200 300 400 200 400 500 650 800 200 300 200 250 320 400 320 600 800 150 200 250 300 400 450 500 600 650 800

6,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 9,3 9,3 9,7 9,7 9,7 9,7

6,0 1,5 1,7 2,5 3,4 2,7 4,7 5,9 7,7 9,4 2,3 3,4 2,2 2,8 3,5 4,4 3,8 7,2 9,6 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,9 6,4 7,9 9,9

10,4 10,4 10,4

Standardkvaliteter 3380150

S 630/4 S 630/4 S 630/4 S 630/4 S 630/4 S 630/4 S 630/4 S 630/4 S 630/4 S 630/4 S 630/4 S 630/4 S 630/4

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

1000 1200 1600

11,9 15,8

* = Se täckplattskvalitet sid 12.

24

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Sågverksband ROM, utan täckplattor

Användningsområde Ett allround transportband utan täckplattor för sågverks- industrin. Egenskaper ROM-bandet är terpenbeständigt. Bandet är av glidbädds- typ, men går även att köra på rullställ. Teknisk beskrivning Vävstomme: Vävstommen består av helsyntetiska och hög- hållfasta EE-inlägg (polyester-polyester). Den är beständig mot röta, okänslig för fukt och har låg töjning. Eftersom EE vävarna har ett högre kupningsmotstånd an- vänds de ofta i samband med flata installationer mot plåt eller plast (Poleyetener). Töjning: Brottöjning i varpen 14–16 %. Förlängning vid max arbetsbelastning T 1–1,4 %. Övrig information Max tillverkningsbredd 2000 mm

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma

vändtrumma brytrulle

tjocklek mm

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

3660300 3660400 3660500 3660600 3660650 3660800 3661000

500/4 500/4 500/4 500/4 500/4 500/4 500/4

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM

300 400 500 600 650 800

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1,6 2,1 2,7 3,2 3,4 4,2 5,3

400 400 400 400 400 400 400

315 315 315 315 315 315 315

200 200 200 200 200 200 200

1000

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

25

Industrial Accessories

Transportband och transportörtillbehör

Sågverksband ROS, ROM med täckplatta

Täckplattan: Täckplattan tillverkas av högvärdigt nitrilgum- mi (ROS) eller terpenbestsändigt gummi. (ROM) Töjning: Brottöjning i varpen 14–16 %. Förlängning vid max arbetsbelastning T 1–1,4 %. Övrig information Max tillverkningsbredd 2000 mm.

Användningsområde Ett allround transportband för sågverksindustrin. Egenskaper ROS-bandets täckplatta klarar kraven för SSG 1471 C1 av- seende volymförändringar mm orsakat av terpenangrepp. Täckplattans gummi är svärtningsäkert för sågat virke. Bandet är av glidbäddstyp, vilket b l a används i tubulato- rer (band 391...), men bandet går även utmärkt att köra på rullställ. Teknisk beskrivning Vävstomme: Vävstommen består av helsyntetiska och hög-hållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid) eller EE-inlägg (polyester-polyester). Den är beständig mot röta, okänslig för fukt och har låg töjning.

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas tjocklek mm

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma vändtrumma brytrulle

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

910300 3910400 3910500 3910600 3910650 3910800 3911000 3480300 3480400 3480500 3480600 3480650 3480800 3481000 3481200 3481400 3481600 3482000 3920300 3920400 3920500 3920650 3920800 3921000 3921200 3921400 3921500 3921600 3922000 3850400 3850500 3850600 3850650 3850800 3851000

EE400/3 EE400/3 EE400/3 EE400/3 EE400/3 EE400/3 EE400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EP400/3 EE500/4 EE500/4 EE500/4 EE500/4 EE500/4 EE500/4

1,5/0 1,5/0 1,5/0 1,5/0 1,5/0 1,5/0 1,5/0

ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROM ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROM ROM ROM ROM ROM ROM

300 400 500 600 650 800 300 400 500 600 650 800

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

1,8 2,4 3,0 3,7 4,0 4,9 6,0 2,0 2,7 3,4 4,0 4,4 5,4 6,7 8,0 9,4 2,0 2,7 3,4 4,4 5,4 6,7 8,0 9,4

315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 400 400 400 400 400 400

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 315 315 315 315 315 315

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 200 200 200 200 200 200

1000

2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0

1000 1200 1400 1600 2000

10,7 13,4

300 400 500 650 800

1000 1200 1400 1500 1600 2000

10,1 10,7 13,4

400 500 600 650 800

3,3 4,2 5,0 5,4 6,6 8,3

1000

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

26

Industrial Accessories

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook HTML5