Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Täckplattor Täckplattornas tjocklek anges i millimeter. Total bandtjocklek fås av täckplattornas tjocklek plus vävstommens tjocklek (se värden för respektive bandtyp). Tillåtna avvikelser för total bandtjocklek (enligt ISO):

Vid bandtjocklekar upp till 10mm ± 1mm Vid banddtjocklekar över 10mm ± 10%.

Gummikvalitet Bokstavsbeteckning för baskvalitet enlig DIN se sid 12. Bokstavsbeteckning för Dunlops kvalitet se sid 12.

Bandbredd Bandbredden anges i millimeter och rekommenderade bredder specificeras enligt internationell standard. Standardbredder i millimeter: 300 400 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Tillåtna avvikelser från standardbredder enligt ISO: Bandbredd 300 500mm ± 5mm Bandbredd 650 1400mm ± 1% Bandbredd 1600mm och större ± 1% Bandlängd Bandlängden anges i allmänhet i meter, öppen längd eller ändlöst utförande. Bandlängden i öppet utförande avser erforderlig längd med tillägg för ändlös skarvning. Bandlängden i ändlöst utförande avser bandets invändiga längd.

Schematisk skiss av en transportör

Omslutningsrulle C

Brytrulle C

Omslutningsrulle C

11

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5