Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Beteckningar på transportband Transportband med vävstomme betecknas enligt internationell fastlagd standard. Vanligt är också tillverkarens speciella typ- och kvalitetsbeteckningar anges.

Beteckningsexempel

EP 400/3

4/2

RA

800mm

100m

Material i väven Styrkeklass Antal inlägg/vävar Övre täckplatta Undre täckplatta Gummikvalitet

Bandbredd Bandlängd

Material För standardband används nu så gott som uteslutande inlägg av blandväv. För det mesta tillverkas blandväv av en kombination av helsyntetiska fibrer som Polyester (E) och Polyamid (P) med beteckningen EP-väv.

Dunlop Conveyorbeltings tekniska avdelning, har en av världens mest avancerade testutrustningar, samt datasystem för beräkning och framtagning av rätt transportbandskvalitet Beteckningar för Dunlops transportband:

• Superfort (SU) • Dunloflex (DU) • Trioflex (TR) • UsFlex (UF) • Ferroflex (FE)

flerinläggsband 2 inläggsband 3 inläggsband

1 och 2 inläggsband med special väv

stålvävsband • Monoplyband (SG) 1 inläggsband pvc-impregnerad

Styrkeklasser Denna siffra anger dragskiktets styrkeklass eller brotthållfasthet i N/mm bandbredd. Dessa värden är internationellt standardiserade och motsvarar nummerserien R 10.

125 630

160 800

200

250

315

400

500

1000

1250

1600

2000

2500

Antal inlägg Siffran för styrkeklassen kompletteras med antal inlägg i vävstommen.

Standardvärden för respektive inläggs hållfasthet i N/mm

50

63

80

100

125

160

200

315

400

500

Styrkeklassen för hela vävstommen fås av summan av inläggens totala hållfasthet avrundad till närmast högre styrkeklass.

10

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5