Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

DUNLOP CONVEYOR BELTING gummitäckplattekvaliteter

Dunlop-Enerka-

DIN-kvalitet

ISO-kvalitet

Temperatur °C* min/kont./max

Basmaterial***

kvalitet

AA RA RS RE

Y Y

D D D H

-30/80/100 -30/80/100 -40/80/90 -40/80/90 -20/150/170 -20/180/220 -20/200/400 -20/80/90 -20/80/120 -20/80/90 -20/80/90 -20/80/90

SBR SBR

W

NR/SBR

X T T T G G

NR

Betahete (BHTE) Starhete (SHTE) Deltahete (DHTE)

SBR

IIR

EPDM

ROM ROS BVX

SBR/NBR

NBR SBR

K/S** K/S** K/S**

BV ROM BV ROS

SBR/NBR

NBR

Tekniska egenskaper samt användningsområden: AA

Hög slitstyrka. För normala driftsförhållanden Hög slitstyrka. För tuffare driftsförhållanden.

RA RS

Extremt hög slitstyrka. För mycket svåra driftsförhållanden, slitande gods med en stor andel finkornigt material. Extra hög slitstyrka och tålighet. För svåra driftsförhållanden med vassa material och ogynnnsamma lastförhållanden.

RE

BETAHETE STARHETE DELTAHETE

Värmebeständig. För material inom måttliga temperaturområden. Högre värmebeständighet. För material med konstant hög temperatur.

Mycket hög värmebeständighet. För hårda driftsförhållanden inklusive hantering av slitande material vid temperaturer upp till 400 °C (koks, sinter etc).

ROM

Olje- och fettbeständig. För vegetabiliska oljor och animaliska fetter.

MORS

Olje- och fettbeständig. För vegetabiliska oljor och animaliska fetter och för hård påfrestning av täckplattorna. Olje- och fettbeständig. För oljehaltiga produkter på mineraloljebas. Brandsäker. För transport av brand- och explosionsfarligt material, t ex kolpulver.

ROS BVX

BV ROM BV ROS

Samma egenskaper som ROM men är dessutom brandsäker. Samma egenskaper som ROS men är dessutom brandsäker.

* Temperaturangivelserna hänrör sig till det material som skall transporteras på transportbandet, för skopelevatorer gäller andra värden. ** K är brandsäker med täckplattor. ** S är brandsäker med eller utan täckplattor. *** Gummityp.

Beteckning

Gummityp

NR

Naturgummi

SBR NBR

Styrenbutadiengummi

Nitrilgummi Butylgummi

IIR

EPDM

Etylenpropylendienegummi

CR Kloroprengummi Andra kvaliteter för speciella användningsområden på begäran.

För att underlätta valet av transportband ladda ner frågeformuläret och fyll i svaren. (https://www.rubberco.se/wp-content/uploads/2020/10/bandberakningsformlar.pdf)

12

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5