Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Användningsområde Dämpelement används vid pålastningsställen under transportbandet i stället för de traditionella rullställen. Dämpelementen skyddar transportbandet mot stötar och ökar transportbandets livslängd. Dämpelementens glidyta är tillverkad av polyeten och mellanskiktet av elastiskt dämpande gummi. Dämpelement RC

Teknisk beskrivning SBR-gummi, svart 60±5 ° ShA. Grönt slitplastskikt hela ovansidan, 5 mm. Genomgående aluminiumprofil. Tillbehör Infästningsarmatur ingår.

T

Art. nr.:

Höjd

Bredd

Längd

mm

mm

mm

T

501001500 751001500

50 75

100 100

1500 1500

Slirskydd miniruta

Användningsområde Minirutan används för att minska friktionen mellan trans- portband och drivtrumma. Slirskyddet används i huvudsak vid tyngre installationer inom t ex sten- och grussektorn, sågverk samt pappersbruk, dvs vid all bulkhantering. Egenskaper Friktionskoefficienter: Torr drift:

Färgerna är i de flesta fall orange för 50°ShA och svart för 60°ShA. Vid höga yttryck används normalt 60°ShA och vid lägre yttryck 50°ShA. Minirutan kan varmvulkas direkt på drivtrumman och då i de flesta fall i 60°ShA. Övrig information Minirutan finns i 8 mm tjocklek samt 10 mm.

• Obelagd trumma 0,35-0,40 • Belagd trumma 0,40-0,45 Fuktig drift:

• Obelagd trumma 0,10 • Belagd trumma 0,35 Våt/ Kletig drift:

• Obelagd trumma 0,05-0,10 • Belagd trumma 0,25-0,30 Teknisk beskrivning

Minirutan är ett rutmönstrat slitgummi med en hårdhet på 50 alternativt 60°ShA. Minirutan kan erhållas med CN-skikt (förlimmad) för högre vidhållfasthet mot underlaget som skall beläggas.

Art. nr.:

Benämning

Hårdhet

Färg

Tjocklek

Bredd

Längd

Vikt

°ShA

mm

mm

m

kg/m2

5205008 5206008 5206018

Miniruta Miniruta

50 60 60

Orange

8 8 8

800 - 2000 800 - 2000 800 - 2000

10 10 10

8,6 9,0 9,0

Svart Svart

Miniruta, oljebeständig

46

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5