Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Dunlop transportband Superfort

Användningsområde Superfort används inom alla områden av massgodshante- ring. Från lätta till svåra driftsförhållanden i samband med utvinning anrikning och förädling inom gruv-, sten- och träindustri osv. Egenskaper Superfort är ett flerinläggsband konstruerat efter moder- naste metoder. Superfort transportband uppfyller kraven enligt internationell standard. Teknisk beskrivning Vävstomme: Vävstommen består av 2 till 6 helsyntetiska och hög-hållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid). Den är be- ständig mot röta, okänslig för fukt och har låg töjning. Inläg-

gen är förbundna med mellangummi med hög vidhäftning. Töjning: Brottöjning i varpen 14-16 %. Förlängning vid max arbetsbelastning T 1-1,5 %. Övrig information Superfort kan levereras i olika gummikvaliteter (se sid 12), samt med skurna eller gummitäckta kanter beroende på bandtyp.

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas tjocklek mm

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma vändtrumma brytrulle

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

Superfort standardkvalitet RA 3930300 SU250/2

3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1,5 3/1.5 3/1.5 3/1.5 3/1.5 3/1.5 3/1.5

RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA

300 400 500 600 650 800

2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

2,2 3,0 3,7 4,5 4,9 6,0 7,5 9,0

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

3930400 3930500 3930600 3930650 3930800 3931000 3931200 3931500 3931600 3932000 3960400 3960500 3960600 3960650 3960800 3961000 3950400 3950500 3950600 3950650 3950800 3951000 3951200 3951500 3951600 3952000 3390650 3390800 3391000 3391200 3570650 3570800 3571200 3790800 3791000 3791200 3791600 3990500 3990600 3990650 3990800 3991000 3991200 3991600 3980650 3980800 3981000

SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU250/2 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/4 SU500/4 SU500/4 SU500/4 SU500/4 SU500/4 SU500/4 SU500/4 SU500/4 SU500/4

1000 1200 1500 1600 2000 400 500 600 650 800 400 500 600 650 1000 1000 1200 1500 1600 2000 800

11,2 12,0 15,0

3,3 4,2 5,0 5,4 6,6 8,3 4,1 5,1 6,1 6,6 8,2

4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2 6/2

10,2 12,2 15,3 16,3 20,4 10,8 12,0 14,4 7,8 13,8 10,2 12,8 15,4 20,5 7,5 9,2

650 800

10,8 10,8 10,8 10,8

1000 1200

5/1,7 5/1,7 5/1,7

650 800

9,9 9,9 9,9

1200

6/2 6/2 6/2 6/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 5/2 5/2 5/2

800

11,2 11,2 11,2 11,2

1000 1200 1600

500 600 650 800

9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

5,7 6,8 7,4 9,1

1000 1200 1600

11,4 13,7 18,2

650 800

10,9 10,9 10,9

8,2

10,1 12,6

1000

16

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5