Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Transportband Superfort, fortsättning

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas tjocklek mm

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma vändtrumma brytrulle

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

Olje- och terpenbeständiga band, (beständigt mot både vegtabilisk och mineralbaserad olja) forts. 3881000 SU400/3 4/2 ROS 1000 3,0 9,0 9,9

250 250

200 200

160 160

3881200

SU400/3

4/2

ROS

1200

3,0

9,0

11,9

Värmebeständiga band 3420500 SU400/3

4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2

BHTE BHTE BHTE BHTE BHTE BHTE DHTE DHTE DHTE DHTE DHTE

500 600 650 800

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

5,1 6,1 6,6 8,2

315 315 315 315 315 315 400 400 400 400 400

250 250 250 250 250 250 315 315 315 315 315

200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250

3420600 3420650 3420800 3421000 3421200 3450500 3450650 3450800 3451000 3451300

SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU400/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3 SU500/3

1000 1200

10,2 12,2

500 650 800

10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

5,9 7,7 9,5

1000 1300

11,8 15,4

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

18

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5