Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

DURO-FLEX Diagonal

Teknisk beskrivning Plogen är av rostfritt stål och polyuretan, 90°ShA, gul. Temperaturområde: -30°C - +80°C. Övrigt Spännelement kan erhållas i rostfritt stål.

Användningsområde DF-Diagonal är en enkel, men effektiv avskrapare för ban- dets insida. Skrapan förhindrar att material kommer in mel- lan transportbandbandet och vändtrumman, vilket annars är en vanlig orsak till att transportband havererar. Skrapan är lätt att installera.

Art. nr.:

För bandbredd

Skraparbredd

mm

mm

Komplett skrapa 131500550

500 650 800

550 700 850

131500700 131500850 131501050 131501250 131501450 131501650 131501850 131502050 Reservblad 13150-550 13150-700 13150-850 13150-1050 13150-1250 13150-1450 13150-1650 13150-1850 13150-2050

1000 1200 1400 1600 1800 2000

1050 1250 1450 1650 1850 2050

500 650 800

550 700 850

1000 1200 1400 1600 1800 2000

1050 1250 1450 1650 1850 2050

DURO-FLEX plog

Användningsområde Plogen används som avskrapare på bandets undersida. Den fästs i ramverket på transportören. Plogen är vändbar. Teknisk beskrivning

Maximal bandkontakt p g a fjäderelementen. Skraparbladen är av polyuretan, 90°ShA, gul. Temperaturområde: -30°C - +80°C.

Art. nr.:

För bandbredd

Skraparbredd

Huvudram

mm

mm

mm

Komplett skrapa 131100550

500 650 800

550 700 850

1100 1350 1450 1650 1850 2050 1100 1350 1450 1650 1850 2050

131100700 131100850 131101050 131101250 131101450 Reservblad 13120-550 13120-700 13120-850 13120-1050 13120-1250 13120-1450

1000 1200 1400

1050 1250 1450

500 650 800

550 700 850

1000 1200 1400

1050 1250 1450

43

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5