Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Dunlop Transportband Ultra X

Användningsområde Ultra X1 är framtaget för att ersätta 250/2, 315/2 och 400/3 nötningsbeständiga flerlagersband ochUltra X3 är framtaget för att ersätta 500/3, 500/4, 630/3 och 630/4. Bandtypen används från medelsvåra till mycket svåra drift- förhållanden, stora fallhöjder eller stor styckstorlek inom stål- och gruvindustri osv. Egenskaper Jämfört med klassiska flerlagersband har Ultra X ett antal fördelar; - Mer än tre gånger så stor hållfasthet mot längsgåendeskärs- kador - Upp till fem gånger bättre rivhållfasthet - Överlägsen slaghållfasthet - Upp till 90% draghållfasthet i skarven (med användning avfi ngerskarvsmetod) - Utmärkt för mekaniska bandskarvar - Större flexibilitet - kan användas på mindre vänd- ochdriv- trummor Ultra X´s enorma styrka beror på den unika, specialvävda vävstommen. Konstruktionen använder en varp av polyester- kord för att ge hög hållfasthet och låg töjning kombinerat med en stark ”binder-” och ”fyllnads-” kord för att skapa styrka och stabilitet under belastning för att ge exceptionell skär-, riv- och slaghållfasthet.

Övrig information Ultra X skarvas bäst med fingerskarvmetoden. Detta ger den starkaste ochmest pålitliga skarven, som med denna metod bibehåller upp till 90% av draghållfastheten. Detta beror på att den traditionella trappskvarven alltid skapar en proportionell ”förlust” av draghållfastheten som motsvarar ett vävlager. Ultra X passar även utmärkt för mekanisk skarvning.

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma

vändtrumma brytrulle

tjocklek mm

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

Ultra X standardkvalitet 46410500 ULTRA X1

4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2

AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

500 650 800

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

4,5 5,9 7,2 9,0

250 250 250 250 250 250 400 400 400 400 400

200 200 200 200 200 200 315 315 315 315 315

160 160 160 160 160 160 250 250 250 250 250

46410650 46410800 46411000 46411200 46412000 46430650 46430800 46431000 46431200 46432000

ULTRA X1 ULTRA X1 ULTRA X1 ULTRA X1 ULTRA X1 ULTRA X3 ULTRA X3 ULTRA X3 ULTRA X3 ULTRA X3

1000 1200 2000

10,8 18,0 10,1 12,6 15,1 25,2 8,2

650 800

10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

1000 1200 2000

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

20

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5