Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Dunlop Transportband UsFlex

Användningsområde UsFlexs konstruktion gör att bandtypen passar utmärkt för medelsvåra till extremt svåra driftförhållanden, med stora fallhöjder och/eller stor styckstorlek inom sten-, trä-, stål-, cement-, återvinnings- och gruvindustri. Se filmen. Egenskaper UsFlex har p g a sin speciella ”heavy-duty” vävstomme, som överträffar alla traditionella flerlagerband, en överlägsen slagtålighet och rivhållfastighet. Slagtåligheten är dubbelt så hög och rivhållfastigheten är mer än fem gånger så hög gentemot ett traditionellt standardband i samma styrke- klass. UsFlex har också utmärkta trågningsegenskaper.

Teknisk beskrivning Vävstomme: Vävstommen är en specialväv, som är vävd med en ”rak varp-konstruktion”, vilket innebär att korderna ligger rakt i bägge riktningarna och hålls samman av en ”binder”. Väven består av en eller två helsyntetiska och hög- hållfasta EP-inlägg (polyester-polyamid), specialgjorda för denna konstruktion. Denna vävkonstruktion har resulterat i ett maximalt skydd för varpen (den längsgående korden) genom väven, med maximal brotthållfasthet och minimal töjning som följd. Väven gör även UsFlex till ett lätt band i jämförelse med ett traditionellt transportband. Täckplattor: Täckplattorna är av RS-gummi med extremt hög slitstyrka. Övrig information UsFlex-banden skarvas i huvudsak med fingerskarv eller remlås, men UF 1000/2 kan även trappskarvas.

Övre täckplatta

Övre täckplatta

Vävstomme

Vävstomme

Skim

Undre täckplatta

Undre täckplatta

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma

vändtrumma brytrulle

tjocklek mm

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

4650800 4651000 4651200 4651400 4651600 4661000 4661200 4661400 4662000

UF 630/1 UF 630/1 UF 630/1 UF 630/1 UF 630/1 UF 1000/2 UF 1000/2 UF 1000/2 UF 1000/2

6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 8/3 8/3 8/3 8/3

RS RS RS RS RS RS RS RS RS

800

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 6,6 6,6 6,6 6,6

12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 17,6 17,6 17,6 17,6

10,3 12,9 15,5 18,1 20,6 18,6 22,3 26,0 37,2

400 400 400 400 400 630 630 630 630

315 315 315 315 315 500 500 500 500

250 250 250 250 250 400 400 400 400

1000 1200 1400 1600 1000 1200 1400 2000

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

21

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5