Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Wellenkantband

Medbringare: Utförande:

Användningsområde Wellenkantband används som elevatorer och kan transpor- tera gods i vinklar upp till 90°. Egenskaper Fördelarna med elevator band är; • Inga omlastningspunkter. • Inget spill vid branta lutningar. • Kompakta konstruktioner. • Minimalt underhåll, lång livslängd. • Energisnål och tyst drift. Teknisk beskrivning Wellenkantband består av tre delar: transportbandet, wellenkanten och medbringarna. Transportbandet : Finns med olika täckplattskvaliteter (se sid 12). Standardkonstruktionen är ett tvärstabilt band (XE). Tvärstabiliteten kan förstärkas med flera tvärstabila inlägg (XE+2) eller med inlägg av stålcord (XE-SC). Styrkeklasserna går från 250/2 t o m 1000/6. Wellenkanten: Höjd: Finns i höjderna 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 och 400mm. Utförande: S = Standardutförande 40 - 120mm. HDSR = Vävförstärkt utförande 120 - 300mm. XHDSR = Vävförstärkt specialutförande 250 - 400mm.

T = Standardutförande finns i höjderna 20, 35, 55, 75, 90, 110, 140, 180 och 230mm. 180 och 230 är vävförstärkta som standard. C = Lutande medbringare finns i höjderna 35, 55, 75, 110, 140 och 180mm. TC = Vinklat utförande finns i höjderna 75, 90, 110, 140,180 och 230mm. 180 och 230mm är vävförstärkta som standard. Övrig information Specialkatlog och underlag för beräkning av wellenkant- band kan erhålla vid förfrågan. Tillbehör Rubber Company har tillgång till alla specialprodukter som krävs vid byggandet av en wellenkanttransportör.

Varmvulkade medbringare Användningsområde

Rubber Company är med sin specialutvecklade medbring- arpress ett av få företag i Sverige som kan varmvulka raka T-medbringare på befintliga släta gummitransportband. Egenskaper Att varmvulka fast en medbringare ger den överlägset bästa vidhäftningen mellan medbringare och band i jämförelse med t ex limning och mekanisk fastsättning. Teknisk beskrivning Pressens totala kapacitet är 1400 mm. I dagsläget kan följande dimensioner framställas;

Höjd 15mm, maxlängd 920 mm Höjd 40mm, maxlängd 1400 mm Höjd 70mm, maxlängd 1200 mm

Man kan fylla pressen med flera bredder, men då måste bandtjocklekarna motsvara varandra vid presstillfället. Övrig information Om ni har andra önskemål än de som nämns ovan kontakta Rubber Company för en diskussion.

31

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5