Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Förebyggande underhåll är idag ett välkänt begrepp inom industrin för att minska risken för driftsstörningar. Vi har utbildat vår servicepersonal inom området och erbjuder våra kunder FU-inspektioner av sina bandtransportörer. FU-inspektioner kan göras enkla eller mycket omfattande beroende på bandtransportörer- nas konstruktioner. Vi erbjuder skräddarsydda FU-inspektioner för varje enskild bandtransportör. Vår servicepersonal genomför den okulära FU-inspektionen och upprättar ett åtgärdsproto- koll för varje bandtransportör. Här noteras vilka åtgärder sommåste vidtas för att erhålla en störningsfri transport samt prioriteringsgrad på åtgärderna. FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

TRANSPORTÖRREGISTRERING Denna tjänst kompletterar vår transportbandsservice. Transportören förses med en numrerad iden- titetsskylt. Under detta referensnummer dokumenteras de viktigaste uppgifterna om bandtranspor- tören. Samtliga uppgifter registreras därefter i vår databas. Vi kan erbjuda fullserviceavtal med transportband, vulkservice, transportörregistering samt FU- inspektioner med åtgärdsprotokoll. Vi har ett nära samarbete med Dunlop Conveyourbelting b.v, som är vår huvudleverantör av gum- mitransportband.

14

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5