Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Medbringarband N7

Användningsområde N7-bandet är speciellt framtaget för transport av flis och bark, men bandet passar även utmärkt för styckegodshan- tering. Möjliga stigningsvinklar bestäms oftast efter typ av gods. Egenskaper Strukturen på mönstret ger bandet en lugn gång på transportören. Teknisk beskrivning Stigningsvinkel: Maximal stigningsvinkel 30° beroende på materialets beskaffenhet. N7-bandet används på transpor- törer med plana eller kupade rullställ. Övrig information Bandet kan levereras i olika gummikvaliteter (se sid 12).

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Profil- bredd

Profil-

Bandets

Bandets

Min driv- Min vänd- Min bryt-

plattornas

kvalitet*

mm

höjd mm

tjocklek**

vikt

trumma A*** mm

trumma B*** mm

trumma C*** mm

tjocklek mm

mm

mm

kg/m

Standardkvalitet K3760500

SU 400/3 SU 400/3 SU 400/3 SU 400/3 SU 400/3 SU 400/3 SU 400/3

3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2

AA(RA) AA(RA) AA(RA) AA(RA) AA(RA) AA(RA) AA(RA)

500 650 800

500 650 800

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5,1 6,6 8,2

315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

K3760650 K3760800 K3761000 K3761200 K3761400 K3761530

1000 1200 1400 1530

1000 1200 1400 1530

10,2 12,3 14,3 15,6

Terpenbeständiga band, (beständigt mot vegetabiliska oljor och animaliskt fett) K3770500 SU 400/3 3/2 MOR(ROM) 500 500 7

5,1 6,6 8,2

K3770650 K3770800 K3771000 K3771200 K3771400

SU 400/3 SU 400/3 SU 400/3 SU 400/3 SU 400/3

3/2 3/2 3/2 3/2 3/2

MOR(ROM) MOR(ROM) MOR(ROM) MOR(ROM) MOR(ROM)

650 800

650 800

7 7 7 7 7

1000 1200 1400

1000 1200 1400

10,2 12,3 15,6

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Bandtjocklek utan profil *** = Se transportörskiss sid 11.

28

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5