Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Transportband Multiprof

Teknisk beskrivning Stigningsvinkel: Maximal stigningsvinkel 30º beroende på materialets beskaffenhet. Multiprof-bandet används på transportörer med plana eller kupade rullställ. Bandkonstruktion: Multiprof tillverkas i Superfort-utförande. Övrig information Multiprof kan mot beställning även erhållas i 1000mm- (SU400/3) samt 1200mm- bredd (SU500/4).

Användningsområde Multiprof-bandet kan användas inom nästan alla områden av materialhantering, från lätta till svåra driftförhållanden. Bandet är avsett för transport av styckegods, som t ex lådor, paket, kartonger, säckar bagage mm, samt för massgods som t ex koks, kol, spån, bark , spannmål, jordbruksproduk- ter mm. Egenskaper Multprof –bandet har utvecklats för allsidig användning och särskild hänsyn har tagits till följande punkter: • Jämn gång, tack vare längsgående kilformade profiler. • Rengöring underlättas genom utformningen av profilerna och profilhöjden. Roterande bandborstar är en lämplig rengöringsmetod. • Dränering sker genom öppna profilövergångar exempelvis vid transport av mycket fuktigt eller vått material.

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Profil- bredd

Profil-

Bandets

Bandets

Min driv- Min vänd- Min bryt-

plattornas

kvalitet*

mm

höjd mm

tjocklek**

vikt

trumma A*** mm

trumma B*** mm

trumma C*** mm

tjocklek mm

mm

mm

kg/m

3760800

SU 400/3

2/1,5

ROM

800

650

7

6,3

7,6

315

250

200

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Bandtjocklek utan profil *** = Se transportörskiss sid 11.

10 5

7

106

106

151

45°

45°

29

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5