Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Metalldetektorband, MD-band

Användningsområde Bandet är framtaget för att användas som spiksökarband i timmerlinjen på sågverk. Egenskaper Bandet är ett glidbäddsband som är lämpligt för tungt styckegods i transportörer med hela bottnar och vid hårda pålastningsförhållanden. MD-bandets täckplatta klarar kraven för SSG 1471 C1 avse- ende volymförändringar mm orsakat av terpenangrepp. MD-bandet har en stor stabilitet och god köldtålighet.

Teknisk beskrivning Vävstomme: Vävstommen är av en Trioflex-konstruktion. Den är beständig mot röta, okänslig för fukt och har låg töjning.

Täckplattan: Täckplat- tan tillverkas av SBR/ NBR-gummi. Töjning: Brottöjning i varpen 14-16%. Förläng- ning vid max arbetsbe- lastning T 1-1,4%.

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma

vändtrumma brytrulle

tjocklek mm

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

Metalldetektorband/Spiksökarband 3530400 T500/3 5/0

ROM

400

5,0

10

4,7

500

400

315

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

Användningsområde Används där viss form av mönstring krävs t ex då transport- bandet lutar. Bandet passar bra för styckegodshantering. Möjliga stigningsvinklar bestäms oftast efter typ av gods. Egenskaper Strukturen på mönstret ger bandet en lugn gång på transportören. Teknisk beskrivning Bandkonstruktion: Bandet tillverkas i Superfort- utförande (se sid 16). Mönstrat band Grip-Top, GT

Övrig information Bandet kan levereras i olika gummikvaliteter (se sid 12) andra gummikvaliteter (se sid 12).

Art. nr.:

Bandtyp

Täck-

Täckplatts-

Bandbredd

Väv-

Bandets tjocklek

Bandets

Min

Min

Min

plattornas

kvalitet*

mm

stommens tjocklek mm

vikt

drivtrumma

vändtrumma brytrulle

tjocklek mm

mm

kg/m

A** mm

B** mm

C** mm

3500400 3500500 3500650 3500800 3501000 T3500400 T3500500 T3500650 T3500800 T3501000 T3501200 3830650 3900500 3900600 3901000 3901600 K3500800 K3511200

S250/2 S250/2 S250/2 S250/2 S250/2 S400/3 S400/3 S400/3 S400/3 S400/3 S400/3 S250/2 S250/2 S250/2 S250/2 SU250/2 EP400/3 EP500/4

(3)/0 (3)/0 (3)/0 (3)/0 (3)/0 (3)/0 (3)/0 (3)/0 (3)/0 (3)/0 (3)/0

RA-Ljus RA-Ljus RA-Ljus RA-Ljus RA-Ljus RA-Ljus RA-Ljus RA-Ljus RA-Ljus RA-Ljus RA-Ljus

400 500 650 800 400 500 650 800 1000 1000 1200

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

1,6 2,0 2,6 3,2 4,0

200 200 200 200 200 315 315 315 315 315 315 200 250 250 250 250 250 400

160 160 160 160 160 250 250 250 250 250 250 160 200 200 200 200 200 300

125 125 125 125 125 200 200 200 200 200 200 125 160 160 160 160

(3,5)/1 (3,5)/0 (3,5)/0 (3,5)/0 (3,5)/0

RA RA RA RA RA

650 500 600

2,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,5 3,7

6,6 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,5

3,6 2,5 2,9 4,9 7,8 8,5

1000 1600

(5)/0 (5)/0

AAA(RS) AAA(RS)

800

80 90

1200

11,5

* = Se täckplattskvalitet sid 12. ** = Se transportörskiss sid 11.

27

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5