Rubbers Produktkatalog 2021-1

Lätta transportband, drivremmar m.m. Habasit

Habasit Habasit är ett globalt företag med moderbolag i Schweiz. Habasit är överlägset mark- nadsledande inom sitt område. Vi på Rubber Company är sedan 2005 huvudpartner till deras dotterbolag i Hindås, Sverige. Ända sedan starten 1946 har Habasit speciali- serat sig på att utveckla helsyntetiska drivremmar och transportband.

Tillverkningen av band- och remmaterial sker i moderna anläggnignar i Schweiz, Italien, USA samt Indien.

Grunden i företaget är och har alltid varit en målmedveten fokusering på kvalitet och teknisk utveckling. Detta har gett en bred kunskap om remtransmissioner och band- transporter. Som en följd av detta arbete har Habasit en dominerande ställning inom denna industrisektor.

55

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5