Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transmission

Rem- och skivdimensioner

Kilremmar De t viktigaste måtten på en kilrem är; ➥ höjden ➥ bredden ➥ datumlängd / effektiv längd / invändig längd / utvändig längd

Datum längden är den teoretiska längden baserad på datumdiametern på remskivorna vid en specifik spänning. Effektiva längden är längden uppmätt runt den effektiva utvändiga skivdiametern vid en specifik spänning. Invändiga längden är längden uppmätt på plana skivor. Utvändig längd är den längd man får då man lägger ett måttband runt utsidan på remmen utan spänning.

Datumlängd / Delningslängd (L d )

Utvändig längd (Le)

Invändig längd (Li)

Effektiv längd (Leff)

Kuggremmar Dom tre viktigate måtten på en kuggrem är; ➥ delning ➥ bredd ➥ delningslängd

Delningen är avståndet i millimeter mellan centrum på två intill-liggande tänder mätt från delningslinjen. Del- ningslängden är den totala längden i millimeter mätt utmed delningslnjen. Den teoretiska delningslinjen ligger i linje med dragkordens placering. Kuggremshjul Dom tre viktigaste måtten på ett kuggremshjul är; ➥ delning ➥ bredd ➥ antal tänder På kuggremshjulet är delningen, avståndet mellan centrum på tandbottnarna och mäts utmed hjulets del- ningscirkel. Delningscirkeln ligger utmed samma nivå som remmens delningslinje (=dragkordens placering). Kuggremshjulets delningsdiameter är alltid större än den utvändiga diametern.

Delning

Delningslinje

Delningscirkel

76

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5