Rubbers Produktkatalog 2021-1

Varför välja Rubber?

Produkter • Vi har Sveriges bredaste sortiment av industrigummi och tillhan- dahåller ett komplett utbud från sex lager i landet

Miljö- och Kvalitetssystem •

Rubber Company är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO- 14001 och ISO-9001. Arbetsmiljö är också ett viktigt ämne för oss där vi arbetar enligt OHSAS-standarden. • Våra anställda får kontinuerlig utbildning i ovanstående led- ningssystem. • Våra säljare är instruerade att kontinuerligt kommunicera in kundsynpunkter. • Vi arbetar aktivt för minskad kemikalieanvändning. Limfria skarvar på Habasitband är ett exempel på vårt arbete med att utveckla miljöalternativ.

Säkerhet •

Vi har en ansvarsförsäkring som uppgår till 40 Mkr .

• Vi utför riskbedömning före varje servicejobb och kan på kun- dens begäran skicka kopia på denna.

Leveranskapacitet •

Vi har 5 avdelningar över hela landet vilket ger våra kunder möjlighet att anlita oss oavsett var i landet de befinner sig. Vi är rikstäckande. • Vi har välutrustade gummiverkstäder på samtliga av våra avdelningar specialinriktade på korta serier och specialinriktade produkter och projektuppdrag. Service • Vi har Sveriges största serviceteam för montering av transport- band vilket ger täckning och trygghet för våra kunder. • Samtliga våra verkstäder är väl rustade för att klara de flesta på marknaden förekommande servicejobb inom vår bransch. • Vi kan erbjuda tekniska beräkningar för transportband för såväl nya som gamla bandtransportörer.

Kunskap •

Vi är auktoriserade medlemmar i Transportbandsvulkarnas Riksorganisation TBR, vilka verkar för att främja seriositet inom branschen.

Ekonomi •

Vi utför förebyggande underhåll och inspektioner i överkom- melse med kunden. Denna verksamhet vill vi utveckla eftersom detta är ekonomiskt fördelaktigt för såväl kunden som för oss. • Vi kan utföra energiberäkningar för att optimera energibespa- ringar i remdrifter till exempel ersätta remdrifter med kuggrems- drifter

Made with FlippingBook HTML5