Rubbers Produktkatalog 2022-1

Gummiduk och gummimattor Slang och tillbehö

Slang och tillbehör Rubber Company för ett brett sortiment av Trelleborg och Teknikums industri- slangar och tillbehör. Välfyllda lager på fem orter innebär korta leveranstider. Vårt tekniska kunnande har byggts upp under lång erfarenhet. Slangarnas olika miljöer, kräver ofta vitt skilda egenskaper. Av en del slangar kräver man en enastå- ende flexibilitet, andra ska klara temperaturväxlingar eller tåla höga temperaturer. Det är sällan samma slang bär alla dessa egenskaper. Kvalificerad slangkunskap är en balansgång mellan olika krav där till exempel temperaturtålighet och flexibili- tet kan stå i motsatsställning till varandra. Vårt industrislangprogram har de bästa tekniska- och kunskapsmässiga förutsätt- ningarna i världen att anta utmaningen som ligger i att förena dessa egenskaper i samma slang. Vi erbjuder ett sortiment utan motstycke, och tack vare vår erfarenhet och våra leverantörer, kan vi också leverera kostnadseffektiva lösningar på kundspecifika behov, även för mer begränsade slangserier. Tveka inte att kontakta oss för en gemensam diskussion även kring speciella projekt.

215

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5