Rubbers Produktkatalog 2020-1

Kompensatorer

TEGUFLEX®MATERIAL OCH APPLIKATIONER

Funktioner och fördelar • Kompenserar

Vacuumring gjord av rostfritt stål Vacuumringen rekommendras när kompensatorn används vid vacuum (pumpar, etc). Finns i rostfritt stål 316 Ti.

Teflon beläggning Teflonmantel rekommenderas för sy- ror och starka och/eller kondenserade baser. Kompensatorns maximala rörelser minskas med 50% vid teflonbeläg- gning. Användning vid vakuum är förbjudet. Maximalt tryck: 6bar.

för

termisk

töjning.

Isolerar vibrationer.

Absorberar tryckstötar.

Kompenserar förskjutningar.

Garanterar vattentäthet.

Material och användningsområde för TEGUFLEX ® kompensatorer

Max temperatur

Färgmarkering

Innertub Yttertub

Applikation

RE

EPDM EPDM - 35/+90°C VATTEN - Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, lösningar av klor, estrar och ketoner.

EPDM HP

HP

EPDM - 35/+130°C ÅNGA 130°C - Varmvatten, ånga, varmluft upp till 130°C.

EPDM ACS

DW

EPDM - 25/+90°C ACS - Dricksvatten (ACS certifikat: 08 MAT LY 095).

NITRILE WHITE

WH

ECO

- 25/+90°C LIVSMEDEL - Livsmedel och dryck. Inklusive fetter och oljor.

OLJA - Vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska eller animaliska oljor, aerolsoler, propan och butangas, etc.

YE

ECO

ECO

- 25/+90°C

HO

HNBR

HNBR

- 25/+120°C OLJA 120°C - Olja, oljeblandat vatten, oljeblandad luft, etc.

BL

SBR

CR

- 35/+90°C SLITANDE MATERIAL - Slitande material, stenar, lera, kalcium, etc.

GR

CSM

CR

- 25/+90°C KEMIKALIER - Starka och koncentrerade syror, etc. Tryckluft som innehåller oljedimma.

KEMIKALIER MED HÖGA TEMPERATURER - Mycket kemiska produkter med höga temperaturer upp till 150°C.

FP

Viton ®

Viton ®

- 15/+150°C

Certifikat

351

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5