Rubbers Produktkatalog 2020-1

Gummiduk och gummimattor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING, FORTS.

SIDA

Gummimatta Solid Gummimatta Bubbel

383 383 384 384 385 385 386 386 387 387 387

Ringgummimatta Trellcomb

Ringgummimatta Länk Gummimatta Soft Walk Gummimatta Ergo/ESD Gummimatta Relief

Metermattan

Gummimatta Rebell

REC-mattan, av återvunnet gummi Gummimatta ELECMAT+, SBR NR, grå

Allmän information

Internationell benämning

Vanligt namn

Kemisk

Allmänna egenskaper

sammansättning

SBR

SBRgummi

Styrene-Butadiene

Goda hållfasthetsegenskaper inkl. slitstyrka men sväller i kontakt med petroleumbaserade oljor, bensin och lösningsmedel. Utmärkta hållfasthetsegenskaper inkl. slitstyrka. Köldflexibelt. Olämpligt i kontakt med petroleumbaserade vätskor.

Rubber

NR

Naturgummi

Isoprene Rubber

NBR

Nitrilgummi

Acrylo-Nitrile Butadiene Rubber Utmärkt i kontakt med petroleumbaserade vätskor med bibehållen god hållfasthet.

EPDM

Ethylene propy-

Ethen Propene Dieneterpolymer

Utmärkt väderbeständighet och beständigt mot ozon, värme, varmt vatten, ånga och vegetabilisk olja. Sväller i kontakt med petroleumbaserade vätskor.

lene gummi

IIR

Butylgummi

Isobutene iso- prene Rubber

God åldrings- och väderbeständighet med bibehållen god hållfasthet. Låg luftpermeabilitet. Dåligt motstånd mot petroleumbaserade vätskor. Utmärkt väder-, ozon- och syraresistens med bibehållen god hållfast- het. Ganska gott motstånd mot petroleumbaserade vätskor.

CSM

Hypalongummi

Chlorosulphonated

polyethylene

CR

Neoprenegummi Kloroprenegummi

Chloroprene(Poly- Chloro Butadiene)

God åldrings- och väderbeständighet med bibehållen god hållfasthet. Ganska gott motstånd mot petro-

Rubber

leumbaserade vätskor. Flamdämpande.

BR

Butadienegummi

Poly-Butadiene

Utmärkta köld- och slitstyrkeegenskaper. Högelastiskt. Olämpligt i kontakt med petroleumbaserade vätskor.

Rubber

Q

Silikongummi

Silicon Rubber

Utmärkta värme- och köldegenskaper, samt väder och ozonbeständigt.

FPM

Vitongummi

Fluor Rubber Flourgummi

Utmärkt vid mycket höga temperaturer. Olje-, ozon- och väder-

beständigt.

U

Polyuretan

Urethan Rubber

Mycket god slitagebeständighet, rivhållfasthet, styvhet och elasticitet.

TPE

Temoplastisk

Polyolefin-blend

Gott väder- och kemikaliemotstånd mellan

elastomer

-50 ° till +120 ° C.

Definitioner* Polymer = ämne uppbyggt av stora molekyler, vanligen tråd- eller kedjeformade makromolekyler. Elast = polymermaterial, som kan sträckas till minst dubbla längden och återgår till nästan ursprunglig längd, efter avlastning. Gummi = elast där molekylerna fixeras till varandra genom ett glest nät av tvärbindningar (vulkning). Termoelast/TPE** = elast där molekylerna fixeras till varandra genom att delar av dem förenas till stela områden, som fungerar som kemiska tvärbindningar. Vid uppvärmning smälter dessa områden och termoelasten blir plastisk. * Enligt Gummiindustrins Informationstjänst. ** Termoelast (termoplastisk elast) förkortas vanligen TPE.

361

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5