Rubbers Produktkatalog 2022-1

Gummiduk och gummimattor For produk e

Siktduk & U-list

Övrig information Duken produceras enligt kundritning och kan tillverkas med fyrkants- eller runda hål. Siktduk gjuten på stålram kallas självbärande. Tillbehör Kantjärn. Beställes separat.

Användningsområde Siktduk används till siktning av olika mineralfraktioner inom ballast- och gruvindustrin. Listen monteras på understödsjärnen för att skydda och förlänga dukens livslängd. Teknisk beskrivning Material: SBR-gummi, svart, med armering av väv eller metall. 60° ± 5° ShA.

2.

1.

Understödslist tillverkas i EPDM-gummi, svart, 65° ShA.

B

B

D

D

A

A

C

C

Understödslister

B

3.

C

D

A

Art. nr.:

Gummisikt-

List profiltyp

Bredd

Järn

Höjd tot.

Djup

Längd

Utförande

duklist

B

A

D

C

ca.

mm

mm

mm

mm

m

Gummisiktduk enl. specifikation* 4420840 list

platt platt rund rund rund platt

22 20 25 28 35 60

8

30 58 50 50 55 16

20 46 35 35 35

40 40 40 40 40 40

1 1 2 2 2 3

4421260 4430647 4430955 4431255 4443416

list list list list

12

6 9

12 34

list Lokomo

8

* = Duken produceras enligt kundritning och kan tillverkas med fyrkants- eller runda hål.

439

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5