Rubbers Produktkatalog 2022-1

Gummiduk och gummimattor Plaster

Plaster

Rubber Company erbjuder ett brett sortiment av plastmaterial i form av skivor, lister, rundstavar och rör. Vi har koncentrerat vår lagerhållning till glid- och slitplaster för användning främst i mekaniska konstruktioner. Vår verkstadsavdelning är utrustad med ändamålsenliga maskiner för bearbetning av plaster, och kan med korta ledtider leverera konfektionerade plattor och maskinbearbetade detaljer i både standard- och kundanpassade utföranden.

Vi har även samarbete med ett flertal specialiserade bearbetningsverkstäder såväl inom som utom Sveriges gränser.

Plast är ett mycket stort materialbegrepp, som grovt kan indelas i termoplaster och härdplaster.

Termoplasterna, till exempel polyeten, nylon och akryl, består av långa molekylkedjor utan tvärbind- ningar. De sammanhållande krafterna mellan molekylerna är därför svaga och försvagas ytterligare vid ökad temperatur. Plasten mjuknar för att till sist övergå i en plastisk formbar massa. Vid avkylning återtar plasten sina ursprungliga egenskaper, och kan i princip återanvändas ett obegränsat antal gånger. Härdplasterna däremot, till exempel bakelit och epoxi, består av tvärbundna molekyler som inte försvagas av värme, utan förstörs helt vid för hög temperatur. Härdplaster behåller därför nästan oförändrat sina egenskaper upp till maximal användningstemperatur. Plast är ett relativt ungt material med bakelit som den första produkten i början av 1900-talet. Under 1960-talet kom konstruktionsplasterna, som sedan utvecklats till de moderna polyeten, nylon med flera plastmaterial som används idag. Utvecklingen går emellertid vidare i snabb takt och nya polyme- rer med förbättrade egenskaper presenteras ständigt.

Genom ett nära samarbete med de ledande tillverkarna av plasthalvfabrikat får vi del av den senaste teknologin, vilket ger våra kunder tillgång till ett brett sortiment av kvalitetsprodukter.

443

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5