Rubbers Produktkatalog 2020-1

Gummiduk och gummimattor Ko ponenter för virkestorka

Allmän information

Forskning och utveckling

För att belysa vikten av att använda Rubbers högkvalitativa komponenter i virkestorken, rekommenderar vi Er att ta del av Träteks* forskning inom området.

Boken Trätorkning 1b, praktisk torkning, behandlar bland annat torkhusbyggnader, fläktar, värmebatterier, mät- och reglerutrustning och all annan utrustning som kan tas upp till diskussion.

Rekommendationer ges i samband med val av utrustning och upphandling av hela tork-anläggningar. Energifrågor i samband med torkningen blir allt viktigare och ges därför ett stort utrymme. Men störst vikt ges åt själva tork- ningsoperationen, med förslag till lämpliga torkningsscheman, som visar hur torkningskvaliteten kan styras.

Boken Trätorkning 2, torkningsfel – åtgärder, behandlar vad man bör göra när virket drabbas av mögel, sprickor, formfel, kådflytningar eller andra fel som härrör från torkningen.

* Trätek = Institutet för träteknisk forskning.

Författaren Björn Esping är forskningsingenjör vid Trätek. Han har under många år gjort sig känd inom branschen för sin erfarenhet av virkestorkning. I sin bok förmedlar han nyt- tiga kunskaper och goda råd till virkesstorksindustrin och torkskötarna.

Vill ni köpa böckerna? Beställ dem via Trätek.

463

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5