OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

12

Na objektu Belje „Đuro Podboj“ obnovljen kompletan FM pogon

Autor: Ida Balog

Z amjenom odašiljača koji emitiraju programe HR1, HR2 i HR Osijek te odašiljača Slavonskog radija, OIV je na objektu Belje „Đuro Podboj“ obnovio kompletan FM pogon. Radovi su završeni 22. svibnja 2020. godine te su obavljeni bez prekida u odašiljanju budući da je za vrijeme radova korišten zamjenski pogon. S obzirom da je nova oprema energetski efikasnija i pouzdanija, ovom investicijom vrijednom 1,5 milijuna kuna, OIV je osigurao kvalitetan prijam navedenih radijskih

programa u konzumnom području odašiljača Belje koje čini čitava Baranja i šire osiječko područje od- nosno najveći dio istočne Slavonije. Ove vrlo složene radove na zamjeni FM radijske oda- šiljačke opreme obavili su djelatnici Odjela za radij- ske tehnologije - Berislav Hadžić , Vukašin Joveski i Vojo Popović , djelatnici Odjela za montaže - Bernard Borković , Mirko Đud , Dubravko Balaško i Davor Tr- bojević te djelatnici regije Osijek - Goran Pejaković i Ivan Blažević .

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog