OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

16

Potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji između OIV-a, OIV Spectrum Lab-a i FERIT-a

Autor: Ida Balog

Č lan Uprave i direktor OIV-a Mate Botica , direktor OIV Spectrum Lab-a Ivan Mandić i dekan Fakul- teta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) Drago Žagar su 14. svibnja 2020. godine u prostorijama FERIT-a u Osijeku potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji. Naime, OIV Spectrum Lab laboratorij je za ispitiva- nje elektromagnetskih polja, u 100%-om vlasništvu OIV-a, koji tržištu nudi neovisna, stručna mjerenja i analize elektromagnetskih zračenja u javnom i in- dustrijskom okruženju. Budući da fakultet posjeduje

akreditirani laboratorij za VF mjerenja, potpisom ovog ugovora omogućit će se međulaboratorijska suradnja, ali i unaprjeđenje suradnje kroz stipendiranje stude- nata. Kroz njihov angažman na projektima u OIV-u cilj je stvoriti interes kod mladih inženjera te ih potaknuti na zapošljavanje u Društvu čime se izravno utječe na zadržavanje visokoobrazovanih stručnjaka u Slavoniji i cijeloj RH. S druge strane, otvara se mogućnost održavanja go- stujućih predavanja stručnjaka OIV-a na fakultetu s temama od zajedničkog interesa.

Osnovna djelatnost tvrtke kćeri su stručni poslovi zaštite od elektroma- gnetskih polja odnosno neionizirajućih zračenja koji podrazumijevaju pro- račun, izvođenje prvih i periodičkih mjerenja razina elektromagnetskih zračenja nepokretnih izvora zračenja u okolini izvora te provjeru usklađenosti izmjerenih rezultata s minimalnim graničnim vrijednostima elektroma- gnetskih polja propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja donesenim od strane Ministarstva zdravstva.

Autor fotografije: FERIT

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog