OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

18

NAJBOLJA GARANCIJA SIGURNOSTI JE KOMUNIKACIJA

Kritične komunikacije u digitalno doba

Autor: Dino Leko

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog