OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

20

S ada već davne 2007. godine Hrvatskom je odje- knula vijest o stravičnom stradavanju vatrogasaca na Kornatima. U gomili popratnih vijesti i analiza koje su tih dana kolale medijima u OIV-u nas se posebno dojmila činjenica da vatrogasci u NP Kornati nisu imali nikakvu „vezu“ sa svojim stožerom. To nas je ponukalo da napravimo analizu stanja komunikacijskih sustava javnih i državnih službi Republike Hrvatske koja je na žalost u većini slučajeva potvrdila loše stanje na terenu. Gotovo sve žurne službe, osim MUP-a, koristile su dotrajalu analognu opremu ili samo mobitele. Mreža analognih repetitora i manjim dijelom digitalnih bila je neučinkovita i rascjepkana, a osigurati koordinaciju multidisciplinarnih žurnih službi na terenu u tim uvje- tima bilo je gotovo nemoguće. Uvidjevši potrebu pokrenuli smo inicijativu o konsoli- daciji svih Profesionalnih/privatnih mobilnih radijskih mreža za kritične komunikacije – PMR (eng. Professional Mobile Radio ) u vlasništvu javnih i državnih kompanija. Kao društveno odgovorna firma, željeli smo na vlastitom području ekspertize pomoći službama koje bi trebale koristiti kritične komunikacije i riješiti dugogodišnji problem razjedinjenih komunikacijskih sustava u našoj zemlji. Prema sličnim inicijativama neke su Europske zemlje u to doba već planirale ili izgradile Trunking PMR mreže za potrebe svojih žurnih službi i to nam se činilo kao prihvatljivo rješenje. Trunking mreže rade na principu dinamičkog do- djeljivanja resursa korisniku (komunikacijskih kanala). Za razliku od repetitorskih mreža gdje vrijedi 1 komunikacijski kanal = 1 korisnik, u Trunking mreži se komunikacijski kanali puno učinkovitije iskorištavaju te jedan komunikacij- ski kanal podržava veći broj korisnika. Kada je Trunking mreža pravilno projektirana i izgrađe- na, svaki korisnik ima iskustvo kao da posjeduje vlastitu mrežu. Trunking mreža dodatno omogućuje da dva korisnika ili tima budu potpuno odvojena, ali im se za izvanredne situacije ostavlja mogućnost povezivanja. Mogućnost komunikacije dvije organizacije odnosno timova ili grupa određuje se u Kontrolnom centru, prema željama korisnika. Različiti timovi mogu imati trajno zajedničku grupu za koordinaciju ili se pak zajed- ničkom dispečeru omogući da privremeno, za potrebe intervencija, poveže više timova/grupa. U praksi bi to značilo sljedeće - zamislite da su kod potresa u Zagrebu na intervenciju izašli timovi policije, vatrogasaca, hitne pomoći, Ureda za upravljanje u

hitnim situacijama, komunalnih redara Grada Zagre- ba, Prometno redarstvo Grada Zagerba i sl. Trunking PMR sustavi omogućuju da se sve navedene timove prisutne na predmetnoj lokaciji, privremeno za vrijeme trajanja intervencije, poveže u jedan tim kako bi se lakše koordinirali. Pri tome su oni i dalje u mogućnosti komunicirati kroz svoje redovne grupe. Ovakve opcije se naravno moraju unaprijed dogovoriti, pripremiti u sustavu i uvježbati među sudionicima, ali to su situacije u kojima PMR Trunking mreže spašavaju živote, imovinu i štede one beskrajno važne sekunde kada je to najpotrebnije. Potaknuti stanjem komunikacija te činjenicom da po- sjedujemo značajne potrebne resurse na objektima za odašiljanje, odlučili smo se na izgradnju Trunking PMR mreže. Pri odabiru tehnologije sustava pokazalo se da mreža temeljena na tada relativno novom DMR Tier 3 standardu, pruža jednake funkcionalnosti kao mreža temeljena na TETRA standardu, a omogućuje veće pokrivanje terena radijskim signalom s jedne bazne stanice (teoretski za pokrivanje terena koje pokriju 2 DMR BS, potrebno je izgraditi 7 TETRA BS). Ovakve mreže najčešće se grade i koriste za potrebe posebnih organizacija koje u sklopu svog posla imaju potrebu za kritičnom komunikacijom poput vojske, policije, vatrogasaca, timova za potrage i spašavanja (GSS) te kompanija koje upravljaju kritičnim infrastruk- turama neke države, gradova i sl. Pod pojmom „kritične komunikacije“ smatramo komu- nikacijske sustave koji grupama profesionalaca omogu- ćuju neprekinutu komunikaciju i u najtežim uvjetima i vremenima tj. u izvanrednim situacijama. ŠTO ODREĐUJE SUSTAVE ZA KRITIČNE KOMUNI- KACIJE? Pouzdanost, Raspoloživost, Redundancija i Sigurnost. Kada očuvanje ljudskih života ili kritičnih infrastruktura ovisi o sigurnoj komunikaciji onda se ništa ne prepušta slučaju. Izgraditi i održavati vlastitu PMR komunikacijsku mrežu i sustav poprilično je zahtjevno. Potrebni su specifični infrastrukturni resursi i ljudi sa specifičnim tehničkim znanjima, vještinama i sposobnostima. Na sreću, OIV kroz svoju osnovnu djelatnost odašiljanja TV i radijskih programa već desetljećima posjeduje sve od navedenog. Izgraditi i održavati PMR mrežu za kritične komunikacije (eng. Mission-Critical ili Business-Critical ) je deset puta zahtjevnije. Mreža mora garantirati uspostavu veze u svim situacijama i to je pozicija iz koje, kao odgovorni profesionalac, pokrećete sve procese planiranja, pro- jektiranja, izgradnje te u konačnici održavanja mreže. To je ujedno i osnovna razlika između PMR mreže za kritične komunikacije i mobilnih telekom mreža koju prosječni promatrači, radi velikih mogućnosti mobilne

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog