OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

POSVEĆENOST

21

mreže i pametnih telefona u redovnim situacijama, olako poistovjećuju. Zbog dostupnosti i raširenosti uređaja (pametni telefoni i pametni telefoni u specijalnim izvedbama), predviđa se da će u budućnosti doći do neke vrste integracije PMR i mobilnih sustava, ali to je posebna tema i pretpostavlja nadogradnje, ulaganja i prilagodbe obje vrste tehnologija.

TRI SU OSNOVNE KARAKTERISTIKE KOMUNIKACIJE U PMR MREŽI ZA KRITIČNE KOMUNIKACIJE: 1. Glasovni poziv ostvaruje se unutar jedne sekunde - pritiskom na tipku PTT (eng. Push To Talk) 2. Osnovna vrsta Glasovnog poziva u PMR mreži je Grupni poziv unutar Timova 3. PMR sustav i mreža moraju biti izrazito robusni i omogućiti pozive i u izvanrednim situacijama poput elementarnih nepogoda, prirodnih katastrofa i sl.

Fotografija: Darko Dukić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko – kninske županije

JAVNE MOBILNE MREŽE / PMR TRUNKING MREŽE ZA KRITIČNE KOMUNIKACIJE

CRONECT MREŽA

Prema ovim načelima smo i mi izgradili PMR mrežu koja se temelji na DMR Tier 3 (Trunking) standardu. Odabranom sustavu Hytera DS-6210, dodatno smo u procesu izgradnje i implementacije ugradili naše isku- stvo, znanje, profesionalnost te sve skupa integrirali u provjerenu OIV infrastrukturu. Time smo dobili sigurnu i robusnu Trunking PMR mrežu - CRONECT, drugu po veličini Trunking PMR mrežu u Hrvatskoj. Pojednostavljeno, Cronect mreža se sastoji od Kontrol- nog centra, IP prijenosne mreže i mreže baznih stanica, ali vjerujte da tu ništa nije jednostavno. Kontrolni centar je „mozak sustava“ i upravlja radom svih elemenata mreže. OIV-ova IP prijenosna mreža povezuje Kontrolni centar sa svakom pojedinom DMR baznom stanicom (DMR BS) koja pak odrađuje pokrivanje radijskim signalom na terenu gdje korisnici pomoću radijskih stanica raz- govaraju. Svi elementi sustava su izvedeni u „1+1“ konfiguraciji. Ali da ne bi bilo jednostavno, redundantni kontrolni centri su fizički odvojeni i nalaze se na dvije različite tektonske ploče. IP mreža za povezivanje DMR Baznih stanica (BS) koristi prijenosnu mrežu OIV-a, koja je pak

Javne mobilne mreže grade se s ciljem pružanja usluge što većem broju korisnika i cilj operatera je imati što više korisnika uz što manja ulaganja. Pokrivanje signa- lom se fokusira na područja najveće gustoće korisnika. Moćne su to mreže i pružaju korisnicima bezbrižne sate poziva i korištenja zabavnih aplikacija, ALI – nema garancije uspostave poziva. Ako ste se ikad našli u situaciji da ste na masovnom koncertu ili utakmici i pokušavate nazvati prijatelja/icu u toj gužvi, koji se iz nekog razloga nikako ne javlja na mobitel, to vam je jedan od odgovora zašto mobilna mreža nije namijenjena za kritične komunikacije, barem ne u ovim okvirima. Trunking PMR mreže za kritične komunikacije prema DMR ili TETRA standardima se projektiraju, grade i održavaju na način da se, bez obzira na potencijalnu gustoću korisnika na pojedinom području, osigura ko- munikacija. To se obično rješava na način da se dodaje aktivna redundancija opreme u tzv. „1+1“ konfiguraciji - ako jedan server prestane raditi, rezervni automatski preuzima rad, ako jedna konekcija prema BS padne, rezervna automatski preuzima rad, ukoliko napajanje električnom energijom padne, redundantno napajanje nastavlja raditi itd..

Made with FlippingBook Learn more on our blog