OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

22

POZIV U CRONECT MREŽI

Osnovna usluga Cronect mreže je brz i siguran glasovni poziv u odabranoj radnoj grupi. Poziv se ostvaruje na način specifičan za PMR mreže. Korisnik jednostavnim pritiskom na tzv. PTT tipku (eng. Push To Talk , tipkalo za govor) unutar sekunde ostvaruje poziv unutar oda- brane grupe i postaje Govornik. Razgovor se odvija u tzv. poludupleksnom prijenosu, odnosno dok Govornik priča/odašilje, ostali pripadnici grupe slušaju. Nakon što Govornik otpusti PTT tipkalo, komunikacijski kanal je na raspolaganju za nastavak poziva ostalim sudionicima poziva. Jednako jednostavno moguće je komunicirati u tzv. Privatnom ili Individualnom pozivu, gdje se poziv ostvaruje između dvije stanice. Privatni poziv moguće je, ukoliko korisnik ima stanicu koja podržava ovaj način rada, koristiti i u punom dupleksnom prijenosu gdje oba sudionika poziva mogu istovremeno govoriti. Svi eventualni problemi u sustavu pravovremeno su detektirani i prosljeđuju se na obradu timovima za održavanje. Održavati mrežu s nacionalnim pokrivanjem nije moguće isključivo iz jednog centra. Održavanja Cronect mreže se, osim iz sjedišta u Zagrebu, provodi i iz regionalnih središta, koja su strateški raspoređena po Hrvatskoj gdje rade i dežuraju educirani i osposobljeni timovi spremni za brzu intervenciju u slučaju potrebe detekcije ili otklanjanja kvara.

izgrađena od nekoliko različitih tehnologija (svjetlovodne mreže, mikrovalne mreže). Vjerojatno se samo nešto stariji djelatnici OIV-a sjećaju kad je posljednji puta došlo do ozbiljnog prekida odašiljanja TV ili radio programa uslijed kvara na „vezama“. Besprekidni sustavi napajanja osiguravaju kontinuirani rad DMR BS na velikim OIV objektima, a na manjim objektima baterijska napajanja nam garantiraju auto- nomiju svake DMR BS u trajanju od minimalno 12 sati, što je dovoljno da se organizira intervencija i da OIV djelatnici iz Zagreba ili jednog od regionalnih centara dođu u bilo koji kutak Hrvatske, izuzev otoka za koje je potrebno više vremena. Za veće autonomije DMR BS, potrebno bi bilo pojačati podove kontejnera, od čega smo odustali radi težina baterija. Zbog svega navedenog, robusnost Cronect mreže je vrhunska, čemu smo u nekoliko navrata svjedočili u praksi u izvanrednim situacijama budući da se znalo dogoditi da jedina aktivna PMR bazna stanica na objektu ostane upravo Cronect BS.

KORISNICI ILI VIŠE OD TOGA?

Naši korisnici dolaze iz redova žurnih službi, upravi- telja kritičnim infrastrukturama, zaštitarskih tvrtki, gradskih poduzeća, društava i ustanova koje upravljaju gradovima i sl. Svaki korisnik usluge praktički zakupljuje udio resursa mreže odnosno komunikacijske kanale. Korisnici su me- đusobno potpuno odvojeni i iako dijele resurse mreže dobivaju iskustvo korištenja usluge kao da posjeduju vlastitu PMR mrežu uz benefit izostanka brige oko održavanja sustava.

NADZOR I ODRŽAVANJE

Postavljenu Sigurnost i pouzdanost Cronect usluge dodatno osiguravaju dva dobro postavljena i uhodana „kotačića“ unutar OIV-a, a to su nadzor i održavanje sustava. Nadzor svih OIV sustava, pa tako i Cronect sustava se u sklopu redovnih djelatnosti Mrežnog operativnog centra (NOC) provode po principu 24/7 tijekom cijele godine.

Cronect mreža omogućuje široki spektar funkcional- nosti, ali uslugu krojimo prema potrebama korisnika.

Osnovne funkcije kao što su Grupni poziv, individualni poziv, snimanje i reprodukcija poziva, (GPS) pozici- oniranje terminala u realnom vremenu i tekstualne poruke, po potrebi se nadopunjuju sa specijaliziranim

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog