OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

POSVEĆENOST

25

Završeno proširenje DAB+ mreže

U rad pušten signal s tri nove lokacije

Autor: Ida Balog, Bruno Cigrovski

U z već postojeće odašiljače na objektima Sljeme, Ivanščica, Učka, Belje - Đuro Podboj i Vidova Gora – Brač, u rad su u ožujku pušteni i DAB+ odašiljači na Srđu i Psunju čime je DAB+ signalom po- kriveno šire područje Dubrovnika, šire područje Nove Gradiške, veći dio Požeške kotline te područja Lipika i Novske. Planirano proširenje mreže, čiji su projekti napravljeni u siječnju i veljači 2020. godine, završeno je u travnju početkom odašiljanja signala s objekta Ugljan Mala Glava koji pokriva područje Zadra i okolice, odnosno najveći dio Zadarske županije. Proračunska pokrivenost čitave mreže sada iznosi oko 85 posto za vanjske i oko 52 posto stanovništva za unutarnje uvjete prijma. Dodatno, dovršena je i zamjena opreme na objektima Belje – Đuro Podboj te Vidova Gora – Brač na kojima su instalirani odašiljači većih izlaznih snaga čime se osi- guralo bolje pokrivanje širih područja Osijeka i Splita.

Sljedeći je korak postavljanje dopunskog odašiljača za bolje pokrivanje grada Zagreba.

U planu je privremeno smještanje odašiljača na

zgradi HRT doma, a trebao bi emitirati u vertikalnoj polarizaciji te tako omogućiti bolji prijam digitalnog radija u glavnome gradu.

Made with FlippingBook Learn more on our blog