OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

26

Pregled DAB+ u Europi

Autor: Bruno Cigrovski

Sve više i više europskih zemalja oslanja se na digitalni radio i počinje uvo- diti nove digitalne programe. Tamo gdje je DAB+ prisutan već dulje vrijeme ponuda programa se značajno povećala. U nekim zemljama udio digitalne u usporedbi s analognom slušanošću već je toliko visok da planiraju potpuni prelazak na DAB+. Što se prijamnika tiče, u zadnjih godinu dana na europskom tržišto prodano je preko 3,8 miljuna uređaja, tako da ukupna brojka prodanih DAB/DAB+ prijamnika prelazi 80 miljuna. Prema EECC direktivi europske komisije, od 21. prosinca ove godine svi novi automobili koji se stavljaju na europsko tržište trebaju biti opremljeni s DAB/DAB+ prijamnikom.

Izvor: EBU

PREGLED AKTIVNOSTI IZVAN HRVATSKE:

95%. Pored Český rozhlas-a, CRA, Teleko i RTI uprav- ljaju lokalnim, mješovitim multipleksima (javnim i privatnim) u jedanaest regija. Ukupno postoji 29 programa na DAB+ platformi. Danska U Danskoj 98% populacije može primati DAB+, a gotovo 45% danskih kućanstava ima barem jedan di- gitalni radio. Emitiraju se dva nacionalna multipleksa, a medijski sporazum danskog parlamenta predviđa da emitiranje FM-a prestane dvije godine nakon što slušanost digitalnog radija pređe 50%. Trenutna slu- šanost je 28%. Francuska DAB+ trenutno emitira u metropolitanskim područ- jima Pariza, Marseillea, Nice, Lillea, Lyona i Strasbo- urga, a tijekom 2020. godine treba krenuti u više od 15 dodatnih regija. Medijska agencija CSA predstavila je plan uvođenja digitalnog radija do 2023. godine prema kojem bi do tada DAB+ trebao biti dostu- pan gotovo posvuda. Uz pokrivenost regionalnom mrežom, CSA je izdala dozvole za dva nacionalna multipleksa koji bi trebali krenuti s radom tijekom ove godine i pokrivati gradska područja i autoceste s 26 programa. Sudjelovat će Francuski državni radio, a velike francuske privatne radio grupe M6 (RTL, Fun Radio, RTL2), Lagardère (Europa 1, Virgin Radio, RFM) i NextRadioTV (RMC, BFM Radio, BFM Business) tako- đer žele sudjelovati sa svojim programima. Gibraltar Na britanskom prekomorskom teritoriju, javni radio Gibraltar upravlja multipleksom s tri programa. Uz javni radio, od 2018. godine, "The Rock" je prva pri- vatna radijska postaja koja se emitira u DAB+ mul- tipleksu.

Austrija U Austriji je 2018. godine pušten u rad nacionalni multipleks u kojem se trenutno emitira deset komer- cijalnih radijskih programa. U Beču postoji dodatni regionalni multipleks s jedanaest programa. Trenut- na pokrivenost je oko 70%, a do kraja 2021. godine trebali bi se pokriti svi glavni gradovi države i važni prometni pravci s planiranom ukupnom pokriveno- šću od oko 85% austrijskog stanovništva. Osim po- stojećih, planiraju se dodatni regionalni multipleksi u velikim gradovima poput Linza ili Graza. Belgija Nakon uvođenja komercijalnog rada u Flandriji, DAB+ je 2019. godine uveden i u valonskom dijelu Belgije. U Flandriji, 26% slušatelja radio prati digitalno, a u 39% svih novih automobila standardno je instaliran DAB+ prijamnik. Više od 840 tisuća DAB+ uređaja već je prodano u Belgiji, a interes potrošača za DAB+ digitalni radio i dalje je u porastu. Flamanska vlada odlučila je isključiti FM dvije godine nakon što sluša- nost digitalnog radija pređe 50%. Bugarska Tijekom 2017. godine, ET DIP TRADING je testno emi- tirao DAB+ na području Sofije. U ožujku ove godine mrežni operator Digital Audio Bulgaria pokrenuo je novo testno DAB+ odašiljanje, također na području Sofije. Češka U Češkoj je došlo do ekspanzije digitalnog radija - javni RTV servis Český rozhlas (CR) svojim progra- mima preko DAB+ sada doseže 80% stanovništva, a do kraja 2020. godine pokrivenost bi trebala biti čak

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog