OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

POSVEĆENOST

27

Grčka U Ateni i okolici emitira se DAB+ multipleks s pro- gramima grčke javne RTV. U Solunu privatne radio postaje testno emitiraju putem DAB+. Irska Nacionalni operator RTE upravlja multipkelsom čija pokrivenost trenutno doseže 52% stanovništva, a 17% populacije ima DAB+ radio. Italija DAB+ je prilično rasprostranjen u Italiji, 83% popula- cije već može primati DAB+, a prodano je 4,5 milijuna prijamnika. Postoje tri mrežna operatora (RAI, Euro- Dab i DAB Italia) s tri nacionalna multipleksa i osam regionalnih multipleksa. U Južnom Tirolu pokrivenost je gotovo potpuna, tako da je javni RTV servis Južnog Tirola (RAS) počeo isključivati FM odašiljače u korist DAB+ iz ekonomskih razloga. Od početka 2020. godine svi novi automobili u Italiji prema zakonu moraju imati DAB+ prijamnik. Luksemburg U Luksemburgu od 2018. godine postoji testno emi- tiranje jednog DAB+ multipleksa. Mađarska U glavnom gradu Budimpešti emitira multipleks s tri javna i četiri komercijalna radio programa u testnom radu. Malta Malta je pionir u izgradnji DAB+ mreže, krenuli su još 2008. godine. Pokrivenost DAB+ mrežom iznosi 100%. Unutar dva nacionalna multipleksa emitira se 41 radijski program.

Monako U maloj kneževini postoje dva multipleksa s ukupno 18 radio programa na francuskom, talijanskom i en- gleskom jeziku. Nizozemska U Nizozemskoj i javni i privatni nakladnici imaju po- krivenost 95%. Postoji javni i privatni nacionalni mul- tipleks plus pet mješovitih regionalnih multipleksa. U prvom kvartalu 2020. godine pušteno je u rad 10 lokalnih multipleksa s više od 40 programa, dozvole su izdane za ukupno 22 regije. Digitalne platforme za slušanje radija koristi 39% sta- novništva. 25% kućanstava ima barem jedan DAB+ uređaj, a 43% svih novih automobila opremljeno je DAB+ prijamnikom. Njemačka Postoji jedan nacionalni, 26 regionalnih i 4 lokalna multipleksa u kojima se emitira preko 260 progra- ma od toga više od 65 programa je ekskluzivno na DAB-u. Na DAB+ nacionalnoj platfomi emitira se i TPEG usluga – navigacija i prometni podaci. Pokrivenost DAB+ mrežama iznosi 98%, a 23% ku- ćanstava posjeduje DAB+ prijamnik. U 2020. godini kreće izgradnja drugog nacionalnog multipleksa koji bi do kraja godine trebao imati pokrivenost 83% stanovništva. Njemačka je u svoje zakone uvela zahtjeve iz EECC-a kojima je od kraja ove godine propisana obaveza DAB+ prijamnika u svim novim automobilima. Norveška Norveška je prva zemlja na svijetu koja je krajem 2017. godine isključila nacionalne i regionalne FM radijske postaje. Nakon prelaska na digitalno, sluša-

Made with FlippingBook Learn more on our blog