OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

28

Slovačka Šest lokalnih multipleksa mrežnih operatora Tower- com i AVIS nalaze se u testnom radu u Slovačkoj. Pokrivenost je 38% stanovništva, a može se primiti više od 50 programa. Slovenija Od 2016. godine u radu je DAB+ multipleks sa 19 radijskih programa. Pokriveno je 85% kućanstava i oko 90% autocesta. Zbog velikog interesa trenutno se gradi drugi nacionalni DAB+ multipleks i dodatni lokalni za Ljubljanu. Švedska Osim multipleksa javnog Sveriges Radio (SR), koji se prije svega može čuti u velikim gradovima, Nordic Entertainment Group (NENT) lansirala je nacionalni DAB+ paket s 13 privatnih programa s poznatima radio brendovima poput Rix FM, Star FM ili Bandit Rock. Nakon pokretanja multipleksa u Geteborgu i Malmöu, gotovo polovica stanovništva opskrbljena je DAB+ signalom. U veljači 2020. godine Bauer Media je najavio pokretanje DAB+ usluge za ljeto ove godine na području Stockholma, Gothenburga i Malmö. Švicarska DAB+ je najslušaniji distribucijski kanal za radio u Švicarskoj. To proizlazi iz zadnjeg izvješća Federal- nog ureda za komunikacije (OFCOM) i radne skupine za digitalne migracije. Prema izvješću, 37% radijskih slušatelja koristi DAB+, FM je na drugom mjestu s 32%, a slijedi Internet radio sa 31% slušanosti. Pokrivenost DAB+ je preko 99% uključujući i najveće tunele, a trenutno se radi na

nost radija je ostala stabilna. 98% slušatelja ostalo je vjerno radiju, kupili su DAB+ prijamnike ili sada sluša- ju radio putem IP-a. 99,5% stanovništva u Norveškoj može primati digitalni radio, osim nacionalnog postoji sedam regionalnih i sedam lokalnih multipleksa. U cijeloj Norveškoj može se primiti preko 200 radio programa na DAB+ platformi. Poljska Digitalni radio se u Poljskoj gradi od 2013. godine, trenutno 56% populacije može primati DAB+. Unutar 17 regionalnih multipleksa Polskie Radio emitira ukupno 29 radijskih programa, od kojih je sedam isključivo digitalno. Nakon što je privatni operator BCAST dobio dozvole, prvi regionalni multipleksi za privatne radio stanice krenuli su u Varšavi i Wroc- lawu i Gdanjsku. Rumunjska Pet programa javnih usluga Societatea Română de Radiodifuziune i privatni radijski program (Bucuresti FM) mogu se čuti na DAB+ u glavnom gradu Bukure- štu. Multipleks je u pokusnom radu. Sjeverna Makedonija U Sjevernoj Makedoniji je u ljeto 2019. godine u glav- nom gradu Skoplju pokrenut multipleks s programi- ma javnog servisa Makedonske radio televizije (MR). Srbija U Srbiji je gotovo 80% populacije pokriveno testnim multipleksom koji se emitira s 6 lokacija, a tijekom 2020. godine planira se pustiti u rad još tri dodatne lokacije. Unutar multipleksa su tri programa javne RTV Srbije što se uskoro treba proširiti privatnim radio stanicama.

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog